Zapisz się na kurs!

Testy, arkusze i zadania maturalne

Matematyka, Biologia, Chemia, Fizyka, Geografia, Historia, Historia sztuki, WOS i Język polski

Kluczem do sukcesu na maturze jest rozwiązanie jak największej liczby zadań maturalnych w trakcie okresu przygotowań. Dzięki Kursowi Sikory masz dostęp do pełnego archiwum arkuszy maturalnych (ze wszystkich minionych lat wraz z kluczami prawidłowych odpowiedzi) oraz do oficjalnych tablic wzorów używanych na każdym egzaminie maturalnym CKE z biologii, chemii, fizyki i matematyki.
Jeśli czujesz niedosyt, zapraszamy serdecznie na nasz kurs, który gwarantuje najwyższą liczbę rozwiązanych zadań. Przeczytaj Statut Kursu Sikory, by poznać więcej szczegółów!

Biologia - arkusze maturalne i klucze odpowiedzi

Maj 2005 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2006 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2007 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2008 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2009 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2010 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2011 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2012 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2013 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2014 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2015 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2016 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2017 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2018 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2019 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2020 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2021 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony  odpowiedzi do matury

Maj 2022 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2023 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2024 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Chemia - arkusze maturalne i klucze odpowiedzi

Maj 2005 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2006 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2007 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2008 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2009 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2010 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2011 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury zał.1     Arkusz 2odpowiedzi do matury zał.1

Maj 2012 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2013 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2014 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2015 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2016 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2017 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2018 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2019 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2020 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2021 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony  odpowiedzi do matury

Maj 2022 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2023 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2024 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Fizyka - arkusze maturalne i klucze odpowiedzi

Maj 2005 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2006 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2007 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2008 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2009 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2010 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2011 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2012 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2013 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Stanowisko Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie zadania 6.1 w arkuszu z fizyki i astronomii dla poziomu rozszerzonego

Maj 2014 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2015 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2016 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2017 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2018 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2019 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2020 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2021 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony  odpowiedzi do matury

Maj 2022 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2023 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2024 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Geografia - arkusze maturalne i klucze odpowiedzi

Maj 2005 - egzamin maturalny
Arkusz 1zał.mapaodp. do matury     Arkusz 2 –  zał.mapaodp. do matury

Maj 2006 - egzamin maturalny
Arkusz 1mapaodpowiedzi do matury     Arkusz 2mapaodpowiedzi do matury

Maj 2007 - egzamin maturalny
Arkusz 1mapaodpowiedzi do matury     Arkusz 2mapaodpowiedzi do matury

Maj 2008 - egzamin maturalny
Arkusz 1mapaodpowiedzi do matury     Arkusz 2mapaodpowiedzi do matury

Maj 2009 - egzamin maturalny
Arkusz 1mapaodpowiedzi do matury     Arkusz 2mapaodpowiedzi do matury

Maj 2010 - egzamin maturalny
Arkusz 1mapaodpowiedzi do matury     Arkusz 2mapaodpowiedzi do matury

Maj 2011 - egzamin maturalny
Arkusz 1mapaodpowiedzi do matury     Arkusz 2mapaodpowiedzi do matury

Maj 2012 - egzamin maturalny
Arkusz 1mapaodpowiedzi do matury     Arkusz 2mapaodpowiedzi do matury

Maj 2013 - egzamin maturalny
Arkusz 1mapaodpowiedzi do matury     Arkusz 2mapaodpowiedzi do matury

Maj 2014 - egzamin maturalny
Arkusz 1mapaodpowiedzi do matury     Arkusz 2mapaodpowiedzi do matury

Maj 2015 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonymapaodpowiedzi do matury

Maj 2016 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonymapaodpowiedzi do matury

Maj 2017 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonymapaodpowiedzi do matury

Maj 2018 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonymapaodpowiedzi do matury

Maj 2019 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonymapaodpowiedzi do matury

Maj 2020 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonymapaodpowiedzi do matury

Maj 2021 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – mapa – odpowiedzi do matury

Maj 2022 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – mapa – odpowiedzi do matury

Maj 2023 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – mapa – odpowiedzi do matury

Maj 2024 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – mapa – odpowiedzi do matury

Historia - arkusze maturalne i klucze odpowiedzi

Maj 2005 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2006 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2007 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2008 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2009 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2010 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2011 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2012 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2013 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2014 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2015 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2016 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2017 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2018 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2019 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2020 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2021 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony  odpowiedzi do matury

Maj 2022 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2023 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2024 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Historia sztuki - arkusze maturalne i klucze odpowiedzi

Maj 2015 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2016 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2017 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2018 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2019 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2020 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony  odpowiedzi do matury

Maj 2021 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2022 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2023 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Maj 2024 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony – odpowiedzi do matury

Język polski - arkusze maturalne i klucze odpowiedzi

Maj 2005 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2006 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2007 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2008 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2009 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2010 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2011 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2012 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2013 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2014 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2015 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2016 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2017 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2018 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2019 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2020 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2021 - egzamin maturalny
Arkusz 1 - test Arkusz 1 - wypracowanie  odpowiedzi do matury     Arkusz 2  odpowiedzi do matury

Maj 2022 - egzamin maturalny
Arkusz 1 - test Arkusz 1 - wypracowanie – odpowiedzi do matury     Arkusz 2 – odpowiedzi do matury

Maj 2023 - egzamin maturalny
Arkusz 1 - test Arkusz 1 - wypracowanie – odpowiedzi do matury     Arkusz 2 – odpowiedzi do matury

Maj 2024 - egzamin maturalny
Arkusz 1 - test Arkusz 1 - wypracowanie – odpowiedzi do matury     Arkusz 2 – odpowiedzi do matury

Matematyka - arkusze maturalne i klucze odpowiedzi

Maj 2005 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2006 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do maturyzał.

Maj 2007 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2008 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2009 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2010 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2011 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2012 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2013 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2014 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2015 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2016 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2017 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2018 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2019 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2020 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2021 - egzamin maturalny
Arkusz 1 – odpowiedzi do matury     Arkusz 2 – odpowiedzi do matury

Maj 2022 - egzamin maturalny
Arkusz 1 – odpowiedzi do matury     Arkusz 2 – odpowiedzi do matury

Maj 2023 - egzamin maturalny
Arkusz 1 – odpowiedzi do matury     Arkusz 2 – odpowiedzi do matury

Maj 2024 - egzamin maturalny
Arkusz 1 – odpowiedzi do matury     Arkusz 2 – odpowiedzi do matury


WOS - arkusze maturalne i klucze odpowiedzi

Maj 2005 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2006 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2007 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2008 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2009 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2010 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2011 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2012 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2013 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2014 - egzamin maturalny
Arkusz 1odpowiedzi do matury     Arkusz 2odpowiedzi do matury

Maj 2015 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2016 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2017 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2018 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2019 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2020 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzonyodpowiedzi do matury

Maj 2021 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony  odpowiedzi do matury

Maj 2022 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony  odpowiedzi do matury

Maj 2023 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony  odpowiedzi do matury

Maj 2024 - egzamin maturalny
Arkusz rozszerzony  odpowiedzi do matury