Zapisz się na kurs!

Cena Kursu Sikory na rok 2023/2024 

Załącznik 1 - Ceny Kursu Sikory 2023/2024 (Kursy maturalne dla klas IV – Poziom 3)

Konto Kursu Sikory dla kursów maturalnych (poziom 3):
Kurs Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa
65 2130 0004 2001 0233 2922 0001

Wysokość opłaty za kurs zależy od okresu zapisu i daty pierwszej wpłaty.

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie I.

Poniższe ceny obowiązują do 5 marca 2023.

Liczba przedmiotów

Opłata w całości

1 przedmiot

2390 zł

2 przedmioty

3690 zł [cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1300]

3 przedmioty

4790 zł [cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1100]

W I okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach.

 

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie II.

Poniższe ceny obowiązują od 6 marca 2023 do 5 maja 2023.

Liczba przedmiotów

Opłata w całości

1 przedmiot

2590 zł

2 przedmioty

3890 zł [cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1300]

3 przedmioty

4890 zł [cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1000]

W II okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach.

 

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie III.

Poniższe ceny obowiązują od 6 maja 2023 do 1 sierpnia 2023.

Liczba przedmiotów

Opłata w ratach*

Opłata w całości

1 przedmiot

6 x 560 zł

2790 zł

2 przedmioty

6 x 830 zł [6x(rata za 1 przedmiot +270)]

3990 zł [cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1200]

3 przedmioty

6 x 1030 zł [6x(rata za 2 przedmioty +200)]

4990 zł [cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1000]

 

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie IV.

Poniższe ceny obowiązują od 2 sierpnia 2023.

Liczba przedmiotów

Opłata w ratach*

Opłata w całości**

1 przedmiot

6 x 610 zł

2990 zł

2 przedmioty

6 x 890 zł [6x(rata za 1 przedmiot +280)]

4190 zł [cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1200]

3 przedmioty

6 x 1100 zł [6x(rata za 2 przedmioty +210)]

5290 zł [cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1100]

* W przypadku wpłat w ratach dla okresu III i IV wymagana jest wpłata dwóch pierwszych rat. Kolejne raty należy wpłacać w terminach ustalonych dla kolejnych części kursu. Daty kolejnych rat podane są poniżej i na stronie http://irk.kurssikory.pl w zakładce „Płatności”.
Trzecia rata – 10 listopada 2023 (dotyczy okresów III, IV)
Czwarta rata – 10 grudnia 2023 (dotyczy okresów III, IV)
Piąta rata – 10 styczeń 2024 (dotyczy okresów III, IV)
Szósta rata – 10 luty 2024 (dotyczy okresów III, IV)
** Opłata w całości w okresie IV winna być wniesiona najpóźniej do 1 września 2023.

Załącznik 2 - Ceny „Kursu dla klas III Rozszerzonego 2023/2024 z biologii i chemii po szkole podstawowej na Uniwersytet Medyczny”

Konto Fundacji Edukacyjnej Sikory dla „Kursu dla klas III Rozszerzonego”:
Fundacja Edukacyjna Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa
17 1750 0012 0000 0000 3153 6243

Wysokość opłaty za kurs zależy od okresu zapisu i daty pierwszej wpłaty.

 

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie I.

Poniższe ceny obowiązują do 5 marca 2023.

Opłata w całości

3400 zł

W I okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach.

 

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie II.

Poniższe ceny obowiązują od 6 marca 2023 do 5 maja 2023.

Opłata w całości

3600 zł

W II okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach.

 

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie III.

Poniższe ceny obowiązują od 6 maja 2023 do 1 sierpnia 2023.

Opłata w ratach*

Opłata w całości

6 x 830 zł

3750 zł

 

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie IV.

Poniższe ceny obowiązują od 2 sierpnia 2023.

Opłata w ratach*

Opłata w całości**

6 x 950 zł

3950 zł

* W przypadku wpłat w ratach dla okresu III i IV wymagana jest wpłata dwóch pierwszych rat. Kolejne raty należy wpłacać w terminach ustalonych dla kolejnych części kursu. Daty kolejnych rat podane są poniżej i na stronie http://irk.kurssikory.pl w zakładce „Płatności”.
Trzecia rata – 10 listopada 2023
Czwarta rata – 10 grudnia 2023
Piąta rata – 10 styczeń 2024
Szósta rata – 10 luty 2024
** Opłata w całości w okresie IV winna być wniesiona najpóźniej do 1 września 2023.