Zapisz się na kurs!

Dla kogo jest Kurs Sikory?

Kurs Sikory adresujemy do licealistów, których celem jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku na maturze, umożliwiającego dostanie się na najbardziej oblegane kierunki uczelni wyższych w kraju. Spośród uczestników 30-tej edycji kursu, którzy szkolili swoje umiejętności na kursach maturalnych z biologii, chemii, fizyki i matematyki 79% zadeklarowało, iż wybiera się na Warszawski Uniwersytet Medyczny, 11% na Uniwersytet Warszawski, 5% na Politechnikę Warszawską, 4% na SGGW, a 1% na SGH.

Kurs Sikory to rozbudowany system zajęć stacjonarnych oraz zorganizowana praca samodzielna w domu. Dużą wagę przywiązujemy do systematyczności nauki. Każdemu uczestnikowi kursu gwarantujemy stały dostęp do rozbudowanego systemu statystyk i postępów.

Ponieważ na kursie wymagana jest duża liczba godzin pracy własnej, zdecydowanie odradzamy korzystanie z kursu osobom, które dążą do uzyskania minimalnego wyniku, umożliwiającego tylko zdanie matury lub nie są gotowe do pełnego zaangażowania w intensywne przygotowania do „matury wysokich lotów”. Osoby, które nie wykażą się wystarczającą ilością pracy własnej, nie będą mogły zostać Absolwentami Kursu Sikory.

Co trzeba zrobić, aby ukończyć Kurs Sikory?

Mając na uwadze najwyższe standardy edukacyjne oraz gwarantowaną przez firmę satysfakcję i skuteczność w przygotowaniu do matury, informujemy, że:
1. Dokonanie zapisu na kurs nie jest jednoznaczne z jego ukończeniem.
2. Każdy uczestnik z chwilą potwierdzenia swojego zapisu zobowiązuje się przestrzegać Statut Kursu Sikory.
3. Podczas trwania kursu maturalnego dwa razy ocenione zostanie zaangażowanie Uczestników w naukę. Oceniana będzie frekwencja na zajęciach ćwiczeniowo-wykładowych, wszystkich egzaminach oraz wyniki i postęp Kursanta – badany na podstawie egzaminów stacjonarnych.
4. Jeżeli Kursant nie spełni warunków którejkolwiek z dwóch kwalifikacji, nie będzie mógł kontynuować zajęć na Kursie Sikory. Szczegółowe kryteria dla każdej kwalifikacji są podawane przed rozpoczęciem każdej edycji kursu.

Najczęstsze przyczyny rezygnacji z kursu

„Okazało się, że nie jestem odpowiednią osobą na ten kurs. Pomyliłem się, wybierając go, liczyłem bowiem na wykłady z przedmiotu takiego, jak historia, jednak okazało się, iż na zajęciach robione są wyłącznie ćwiczenia oraz egzaminy maturalne.”
„Uważam, że system nauczania nie jest dla mnie odpowiedni, wolałabym, aby odbywały się wykłady, a nie jedynie ćwiczenia.”
„Na kursie jest dużo ćwiczeń, a brak wykładów.”
„Nie mam dostatecznie dużo czasu, aby uczyć się samemu na każde zajęcia, a bez własnego wkładu pracy, udział w kursie traci sens.”
„Mam zbyt słabe podstawy wiedzy, aby w pełni korzystać z zajęć. Wiele tematów nie przerabiałam w szkole i dowiedziałam się o nich na wykładach.”
„Zajęcia prowadzone są w formule, która nie przynosi mi żadnych korzyści. Całe zajęcia poświęcamy na ćwiczenia, nie ma w ogóle wykładu.”
„Kursy nie sprostały moim oczekiwaniom. Kompletny brak wykładów, same ćwiczenia.”