Zapisz się na kurs!

High Flyer

High Flyer jest inicjatywą Fundacji LifeSkills* i Kursu Sikory. Celem konkursu i stojącego za tym zespołu ekspertów, jest odnalezienie wyjątkowych licealistów, odznaczających się szczególną przenikliwością w codziennym myśleniu i podejściu do zadań naukowych, dużą wyobraźnią, zdolnością kalkulacji ryzyka w odniesieniu do powierzonych projektów, a także przedsiębiorczością wobec własnego rozwoju i dostrzegania szans na co dzień.

* Fundacja LifeSkills
Założona przez  Roberta Kroola i Jarosława Sikorę – to tu świat medycyny spotkał się na gruncie edukacji ze światem rozwoju zawodowego. Fundacja organizuje praktyczne kursy dla młodzieży (uwzględniające polskie realia i brytyjskie 300 lat doświadczeń w tym zakresie) przygotowujące do kompetencji przyszłości: Insight Strategy i Educational Concierge. Programy Fundacji są adresowane do licealistów oraz studentów, dla których określenie swojej ścieżki zawodowej wydaje się zbyt niepewne, zbyt marzycielskie, albo aspiracje ich środowiska wydają się im samym - zbyt agresywne… www.lifeskills.pl

Laureaci XII edycji konkursu High Flyer 2022/2023 --> KATARZYNA CHRUST i PAWEŁ DOMITRZ

Nagrodą w konkursie dla Laureatów oraz Osób Wyróżnionych była zniżka w opłacie za kolejny rok nauki na Kursie Sikory w wysokości od 20 do 30% w zależności od zaprezentowanych lotów.
Gratulujemy serdecznie pokonania wszystkich etapów konkursu i zaprezentowania wysokiego poziomu podczas obrony swoich prac!

XIII edycja konkursu High Flyer 2023/2024

Konkurs dla ludzi z talentem i zaangażowaniem - najambitniejszych uczestników klas III Kursu Sikory.

Laureatami konkursu „High Flyer” będą osoby, które spełnią jednocześnie trzy poniższe warunki:

Warunek 1 – zajęcie od 1 do 20 miejsca w rankingu najlepszych Kursantów ustalonego na dzień 18.12.2023. Pozycja w rankingu zostanie wyznaczona na podstawie średniego wyniku z przeprowadzonych do dnia 18.12.2023 egzaminów wiedzy on-line (uwzględniane będą tylko te osoby, których frekwencja na egzaminach wyniesie minimum 75%). Osoby, które znajdą się w rankingu w pierwszej dwudziestce, zostaną o tym fakcie powiadomione do dnia 18.12.2023 drogą e-mail w zakładce "Moja Poczta" na stronie irk.kurssikory.pl. Brak wiadomości od organizatorów konkursu oznaczał będzie brak spełnienia Warunku 1 konkursu.

Warunek 2 – wysłanie drogą e-mail poprzez zakładkę "Moja Poczta" na stronie irk.kurssikory.pl najpóźniej do dnia 3.03.2024 oryginalnej pracy na jeden z tematów ogłoszonych przez organizatorów pod koniec grudnia 2023. Z każdego tematu podanego przez organizatorów wybrane zostaną maksymalnie trzy prace.

Warunek 3 – uzyskanie najwyższej liczby punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej napisanej pracy.

Korzyści dla Laureatów konkursu High Flyer:

1. wsparcie kariery zawodowej przez Organizatorów inicjatywy High Flyer
2. zniżka na Kurs Sikory edycji 2024/2025

Tematy 2022/2023 (warunek 2 - patrz wyżej)

1. Co to znaczy dobre życie?
2. Idealna szkoła - czy istnieje - rozważania o tym, jak powinna wyglądać edukacja w XXI wieku...
3. Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz Mu o swoich planach na przyszłość. Czy Bóg istnieje?
4. Wędrówka bohatera, czyli co chcę przeżyć w moim życiu?
5. Wyzwanie czy powołanie - po co idę na medycynę i jak sobie poradzę z trudami zawodu?

Zalecenia

1. Samodzielność i własne przemyślenia (a nie Dr Google’a).
2. Im większe zaangażowanie, tym lepiej.
3. Kreatywność i pobudzenie wyobraźni czytelników to istotny walor.
4. Im większa bibliografia, tym lepiej.

High Flyer - Informacje dla sponsorów

Każdego roku Kurs Sikory kończy ponad tysiąc abiturientów, wśród których odnaleźć można ludzi z talentem, pasją i zaangażowaniem. To oni, w niedługim czasie, kształtować będą otaczającą nas rzeczywistość, zasilając szeregi największych, międzynarodowych korporacji.

Program High Flyer ma ambicje stać się platformą promującą ponadprzeciętne jednostki; ludzi stojących u progu niezwykłej kariery zawodowej. Poszukujemy partnerów chcących przyłączyć się do naszej inicjatywy:

•sponsorów Programu HF (organizacji projektu, Gali Laureatów, itp.),
•sponsorów nagród dla Laureatów,
•sponsorów stypendiów akademickich i/lub naukowych dla Laureatów,
•organizatorów praktyk zawodowych dla Laureatów.

Udział sponsorów w projekcie będzie wiązał się z uzgodnioną kampania reklamowo-promocyjną Firm sponsorujących. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 600 223 444.