Zapisz się na kurs!

Wybitni wykładowcy na Kursie Sikory

Przygotowanie do matury z biologii

Agata Dmoch-Hołody

Od prawie dwudziestu lat jest nauczycielką biologii w liceum, ale prowadzi też zajęcia dla nauczycieli na studiach podyplomowych oraz warsztaty przyrodnicze i naukowe dla najmłodszych. Kocha ludzi i naturę, więc chce swoją pasję przyrodniczą przekazywać innym. Jej ulubione hasło to „Nakarmić świat!”, dlatego lubi gotować i jeść w miłym towarzystwie.

Dawid Uchal

Student „Projektowania molekularnego i bioinformatyki” na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowany w pracę dydaktyczną już od drugiej klasy szkoły średniej. Dwukrotny stypendysta Mazowieckiego Programu Stypendialnego Dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych, finalista 49. Olimpiady Biologicznej oraz uczestnik eliminacji do Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej. Absolwent XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, które ukończył z wyróżnieniem. Obecnie pracuje jako wolontariusz przy prowadzeniu olimpijskiego koła biologicznego dla licealistów. Prywatnie miłośnik zwierząt egzotycznych – hodowca między innymi aksolotli, modliszek oraz gekonów.

Beata Wanago-Wojtczak

Nauczycielka biologii w LO im. K. Hoffmanowej, XIV LO im. S. Staszica i egzaminator OKE. Prowadzi też wykłady z fizjologii człowieka i ćwiczenia z metodyki nauczania biologii dla studentów Studiów Podyplomowych na SGGW. Wśród zainteresowań wymienia: podróże, operę i zbieranie grzybów. „Ekspresyjny sposób prowadzenia zajęć” – to Jej główna cecha dydaktyczna, którą zjednuje co roku setki Kursantów. Poza tym prosty sposób tłumaczenia trudnych zagadnień oraz położenie nacisku na wypracowanie u Kursantów niezbędnych umiejętności do zdania matury.

Przygotowanie do matury z chemii

Hubert Bednarski

Absolwent Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością chemii związków naturalnych, w katedrze chemii organicznej. Zajmował się stereokontrolowaną syntezą czynnych optycznie katalizatorów przeniesienia wodoru. Ukończył studia podyplomowe z matematyki, fizyki, biologii i zarządzania oświatą. Obecnie uczy w VIII LO im. Władysława IV, XIV LO im. S. Staszica oraz Dwujęzycznej Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO im. Zawiszy Czarnego w Warszawie. Przewodniczący okręgu warszawskiego etapu rejonowego Konkursu Kuratoryjnego z chemii dla Szkół Podstawowych. W oparciu o doświadczenie, uważa, że własna praca pod okiem dobrego mentora daje oczekiwane wyniki. Pasjonuje się wyprawami górskimi, pieszo jak i na rowerze. Dumny posiadacz dwóch uroczych kotów.

Kamil Kaznowski

Ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w chemii organicznej, a w szczególności w stereoselektywnej syntezie aminokwasów i peptydów. Jest autorem licznych podręczników do chemii na każdym etapie edukacyjnym, vademeców, zbiorów zadań, próbnych arkuszy maturalnych, a także programów nauczania chemii i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. Jako autor współpracował z legendą polskiej chemii – p. Krzysztofem Pazdro, a jako nauczyciel z kilkoma stołecznymi liceami tj. Batorym, Żmichowską, Rejem i Sienkiewiczem. Jest nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem maturalnym.
Ceni pracę z młodymi osobami. Od wielu lat pracuje wyłącznie z osobami, które realizują rozszerzony zakres chemii. Na swoich zajęciach stawia na dobrą atmosferę, dialog i burzę mózgów. Pracę z młodymi osobami postrzega jako obustronną wymianę pasji, wiedzy i dobrej energii. Kiedy nie uczy, to pisze nowe akapity nowych publikacji lub układa nowe zadania. Gdy nie pisze, to realizuje swoją wieloletnią pasję kolekcjonowania płyt winylowych i współtworzenia największej na świecie internetowej bazy wydań płyt. Analizowanie technicznych aspektów produkcji płyt i wyszukiwanie ulubionych tytułów w zwałach płyt na pchlich targach jest dla niego ulubioną formą spędzania wolnego czasu.

Artur Wysocki

Absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach badań naukowych zajmował się analizą ilościową składu pyłu zawieszonego przy zastosowaniu spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Na szczególną uwagę zasługuje opracowanie autorskiej metody zbierania próbek, podczas której przemierzał setki kilometrów na rowerze, łącząc przy tym hobby z badaniami naukowymi. Obecnie, jest nauczycielem chemii w klasach o profilu chemiczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym w V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Ponadto jest koordynatorem zajęć laboratoryjnych organizowanych dla licealistów przez Politechnikę Warszawską. Pasjonuje się muzyką, jazdą na rowerze, a także zdobywaniem licznych szczytów górskich.

Przygotowanie do matury z fizyki

Krzysztof Kołodziej

Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Jest nauczycielem fizyki w XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. Posiada także kwalifikacje do nauczania matematyki - ukończył Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie "Matematyka w liceum i gimnazjum" na Wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej. Jest egzaminatorem OKE w Warszawie do egzaminu maturalnego z matematyki. Praca z młodzieżą daje mu dużo radości i chęci do życia. W swojej pracy najbardziej stara się jasno przekazać wiadomości i uczciwie oceniać. Jego hobby to góry, fotografia, rower, gry komputerowe. A jak chciałby zostać zapamiętany? „Jako nauczyciel wykonujący porządnie swój zawód”.

Przygotowanie do matury z matematyki

Justyna Błaszcz

Nauczycielka matematyki, zwracająca uwagę na zrozumienie opisywanych zależności oraz wskazująca przykłady ich zastosowań w świecie mniej od matematyki abstrakcyjnym. Cierpliwa, wyrozumiała ale i wymagająca - również w stosunku do samej siebie. Zwolenniczka TeX'a (https://pl.wikipedia.org/wiki/TeX), z uwagi na łatwość opracowania materiałów matematycznych. Jej pasją jest taniec towarzyski, słucha jazzu i funku oraz lubi uprawiać sport.

Agnieszka Radziszewska

Magister matematyki, uzyskała tytuł na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów. Przez kilkadziesiąt lat pracy wyrobiła sobie opinię dobrego nauczyciela. Jest cierpliwa. Jej atutem jest jasne tłumaczenie. Równie dużo wymaga od siebie, co od swoich uczniów. Jest egzaminatorem maturalnym, sprawdza prace na poziomie podstawowym i rozszerzonym.