Zapisz się na kurs!

Kurs Sikory - Gwarancje

Gwarancja satysfakcji

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o przystąpieniu do kursu można uczestniczyć w jednych zajęciach. Jeżeli po pierwszych zajęciach wykładowo-ćwiczeniowych Uczestnik uzna, że zajęcia nie spełniają jego oczekiwań, to po zgłoszeniu rezygnacji, otrzymuje zwrot 100% wpłaty. Ewentualną rezygnację przyjmujemy w terminie do trzech dni po odbyciu pierwszych zajęć wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej http://irk.kurssikory.pl poprzez wypełnienie formularza w zakładce „Zapisy” >> „Moje zapisy”.


Gwarancja skuteczności

Zapewniamy przygotowanie maturalne o najwyższym stopniu skuteczności. Analizy postępów Uczestników kursów dostępne są po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory przez cały czas trwania danej edycji. Twórcy kursów są głęboko przekonani, że zapewniają one Uczestnikom wstęp na dowolny kierunek studiów wyższych. Jeśli jednak Kursant uzna, że uzyskany wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, na które uczęszczać będzie na kurs maturalny edycji Kursu Sikory 2024/2025, nie spełnił jego oczekiwań, może skorzystać z Kursu Sikory edycji 2025/2026 (z tych samych przedmiotów) i uzyskać zniżkę 75% ceny za rok 2025/2026.
Uwaga: warunkiem zachowania zniżki jest uczestnictwo w pełnym cyklu kursu – w przypadku rezygnacji z kursu zniżka nie będzie przyznawana.


Gwarancja niezmienności ceny edycji 2024/2025

Gwarantujemy stałość cen netto podczas edycji 2024/2025. Nie wymagamy żadnych dodatkowych opłat poza określonymi w cenniku.


Gwarancja najwyższej liczby sprawdzianów

Nikt nie oferuje tylu sprawdzianów, co Kurs Sikory! Gwarantujemy największą liczbę ćwiczeń maturalnych przed egzaminem maturalnym dla każdego Uczestnika Kursu Sikory. W przypadku znalezienia innego kursu, który przeprowadzi większą liczbę sprawdzianów – gwarantujemy zwiększenie ich liczby – tak, aby powyższa gwarancja została spełniona.


Gwarancja wybranych terminów zajęć

Każdy Kursant, który dokonał opłaty w I i II okresie płatności ma zagwarantowane terminy zajęć, które wybrał. Osoby, które dokonały opłaty w III okresie, mają pierwszeństwo w wyborze terminów w stosunku do osób zapisujących się później. Po III okresie zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia części grup w najbardziej obleganych terminach.


Gwarancja przeprowadzenia zajęć

Wszelkie zmiany liczby grup z danego przedmiotu, a także terminów ich przeprowadzenia muszą być ogłaszane najpóźniej do siódmego dnia przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Po tym terminie gwarantujemy przeprowadzenie wszystkich zajęć – niezależnie od liczby Uczestników w danej grupie.