Zapisz się na kurs!

Kurs Sikory - Akredytacja

Co oznacza akredytacja?

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów potwierdzenia jakości procesu kształcenia i jego efektów. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, iż placówka kształcenia ustawicznego spełnia ustalone przez Kuratorium Oświaty wymagania i przyjęte kryteria jakości, m. in.:
- sukcesywnie wdraża nowoczesne, systemowe rozwiązania w celu zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia,
- dysponuje salami wykładowymi, wyposażonymi w niezbędne środki dydaktyczne, w tym w środki umożliwiające wykorzystywanie technik komputerowych,
- zatrudnia do prowadzenia kursów wykładowców o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i doświadczeniu zawodowym,
- tworzy wysokiej jakości własne programy kształcenia i materiały dydaktyczne.

Najważniejszą korzyścią dla klientów placówki akredytowanej jest pewność, iż korzysta się z wysokiego poziomu usług edukacyjnych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż dnia 21 marca 2011 roku kurator oświaty właściwy dla siedziby naszej placówki w drodze decyzji administracyjnej przyznał Kursowi Sikory akredytację. Decyzja wydana została po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonał zespół powołany przez kuratora oświaty.

Zachęcamy do zapoznania się z oryginalnym dokumentem  – oryginał.