Zapisz się na kurs!

Skuteczność Kursu Sikory

Na pytanie o najważniejszy atrybut kursu maturalnego każdy z nas odpowie „skuteczność”. Oczywiście, skuteczność rozumiana jako prawdopodobieństwo przyjęcia kandydata na wymarzoną uczelnię. Taki sposób wyznaczania skuteczności kursu maturalnego jest jednak mało obiektywny. Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego zależy bowiem od zbyt wielu czynników, m.in. od: stopnia przygotowania licealisty przez szkołę, jego zaangażowania w naukę w trakcie trwania kursu czy ewentualnie dodatkowo pobieranych lekcji. Można, oczywiście, rozważać pozyskiwanie wyników matur od absolwentów kursu, ale, wobec niewielkiego odzewu, metoda ta jest mało wiarygodna.

Obiektywną miarą skuteczności kursu przedmaturalnego może być natomiast wskaźnik przyrostu procentowego liczby punktów na kolejnych egzaminach maturalnych przeprowadzanych na kursie. Ostatecznie, przyrost procentowy liczby punktów na ostatniej próbnej maturze w stosunku do pierwszej jest miarą poczynionych postępów przez danego kursanta.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi raportami skuteczności z kolejnych edycji Kursu Sikory.