Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy maturalny Kurs Sikory 2023/2024 w liczbach.

51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

18*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

9*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

60 – 90*
Liczba godzin pracy własnej

89% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

58%
Wzrost wyników na maturze

79% WUM 11% UW 5% PW 4% SGGW 1% SGH
Ambicje Kursantów

13% klasa przedmaturalna 82% klasa maturalna 5% inna
Wiek Kursantów

80% Kursantek 20% Kursantów
Struktura płci

86%
Frekwencja na maturach próbnych

4,98
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

5,22
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

5,22
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,69
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

93%**
Gotowość do rekomendacji kursu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* dane na jeden przedmiot kursu maturalnego
** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%