Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy maturalny Kurs Sikory 2022/2023 w liczbach.

51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

18*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

9*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

60 – 90*
Liczba godzin pracy własnej

84% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

33%
Wzrost wyników na maturze

70% WUM 19% UW 7% PW 3% SGGW 1% SGH
Ambicje Kursantów

17% klasa przedmaturalna 80% klasa maturalna 3% inna
Wiek Kursantów

69% Kursantek 31% Kursantów
Struktura płci

77%
Frekwencja na maturach próbnych

5,00
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

5,01
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

5,55
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,66
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

93%**
Gotowość do rekomendacji kursu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* dane na jeden przedmiot kursu maturalnego
** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%