Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy maturalny Kurs Sikory 2021/2022 w liczbach.

51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

18*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

9*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

60 – 90*
Liczba godzin pracy własnej

82% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

37%
Wzrost wyników na maturze

68% WUM 14% PW 10% UW 5% SGGW 3% SGH
Ambicje Kursantów

23% klasa przedmaturalna 70% klasa maturalna 8% inna
Wiek Kursantów

68% Kursantek 32% Kursantów
Struktura płci

76%
Frekwencja na maturach próbnych

5,45
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

5,38
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

5,77
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,87
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

90%**
Gotowość do rekomendacji kursu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* dane na jeden przedmiot kursu maturalnego
** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%