Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy maturalny Kurs Sikory 2020/2021 w liczbach.

51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

18*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

6*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

60 – 90*
Liczba godzin pracy własnej

89% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

20%
Wzrost wyników na maturze

68% WUM 14% PW 10% UW 5% SGGW 3% SGH
Ambicje Kursantów

59% Warszawa 22% woj. mazowieckie 19% inne
Miejsce zamieszkania Kursantów

27% klasa I/II 68% klasa III 5% inna
Wiek Kursantów

70% Kursantek 30% Kursantów
Struktura płci

90%
Frekwencja na maturach próbnych

* dane na jeden przedmiot kursu maturalnego