Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy maturalny Kurs Sikory 2019/2020 w liczbach.

51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

18*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

6*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

60 – 90*
Liczba godzin pracy własnej

83% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

22%
Wzrost wyników na maturze

67% WUM 14% SGGW 11% UW 5% PW 4% SGH
Ambicje Kursantów

58% Warszawa 23% woj. mazowieckie 19% inne
Miejsce zamieszkania Kursantów

26% klasa I/II 64% klasa III 10% inna
Wiek Kursantów

69% Kursantek 31% Kursantów
Struktura płci

81%
Frekwencja na maturach próbnych

4,65
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

4,32
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

4,51
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,15
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

90%**
Gotowość do rekomendacji kursu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* dane na jeden przedmiot kursu maturalnego
** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%