Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy maturalny Kurs Sikory 2018/2019 w liczbach.

51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

18*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

6*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

60 – 90*
Liczba godzin pracy własnej

85% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

23%
Wzrost wyników na maturze

66% WUM   13% UW   10% SGH   7% PW   4% SGGW
Ambicje Kursantów

46% Warszawa   46% woj. mazowieckie   8% inne
Miejsce zamieszkania Kursantów

16% klasa I/II   83% klasa III   1% inna
Wiek Kursantów

64% Kursantek   36% Kursantów
Struktura płci

80%
Frekwencja na maturach próbnych

4,97
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

5,15
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

5,19
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,63
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

90%**
Gotowość do rekomendacji kursu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* dane na jeden przedmiot kursu maturalnego
** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%