Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy maturalny Kurs Sikory 2017/2018 w liczbach.

51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

18*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

6*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

60 – 90*
Liczba godzin pracy własnej

83% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

31%
Wzrost wyników na maturze

79% WUM   10% UW   7% PW   2% SGH   2% SGGW
Ambicje Kursantów

41% Warszawa   54% woj. mazowieckie   5% inne
Miejsce zamieszkania Kursantów

31% klasa I/II   63% klasa III   6% inna
Wiek Kursantów

69% Kursantek   31% Kursantów
Struktura płci

74%
Frekwencja na maturach próbnych

4,95
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

5,21
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

5,34
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,7
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

87%**
Gotowość do rekomendacji kursu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* dane na jeden przedmiot kursu maturalnego
** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%