Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy maturalny Kurs Sikory 2016/2017 w liczbach.

51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

18*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

9*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

60 – 90*
Liczba godzin pracy własnej

84% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

33%
Wzrost wyników na maturze

77% WUM   8% UW   7% PW   4% SGH   4% SGGW
Ambicje Kursantów

41% Warszawa   54% woj. mazowieckie   5% inne
Miejsce zamieszkania Kursantów

29% klasa I/II   60% klasa III   11% inna
Wiek Kursantów

67% Kursantek   33% Kursantów
Struktura płci

78%
Frekwencja na maturach próbnych

4,94
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

5,23
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

5,28
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,6
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

88%**
Gotowość do rekomendacji kursu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* dane na jeden przedmiot kursu maturalnego
** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%