Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy Kurs Sikory 2015/2016 w liczbach.

42 – 51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

12 – 21*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

9*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

60 – 90*
Liczba godzin pracy własnej

83% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

46%
Wzrost wyników na maturze

78% WUM   11% UW   4% SGH   4% PW   3% SGGW
Ambicje Kursantów

38% Warszawa   56% woj. mazowieckie   6% inne
Miejsce zamieszkania Kursantów

21% klasa I/II   67% klasa III   12% inna
Wiek Kursantów

72% Kursantek   28% Kursantów
Struktura płci

70 – 82%
Frekwencja na maturach próbnych

5,04
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

5,32
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

5,3
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,6
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

92%**
Gotowość do rekomendacji kursu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* dane na jeden przedmiot kursu maturalnego
** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%