Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy Kurs Sikory 2014/2015 w liczbach.

42 – 51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

12 – 21*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

12*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

60 – 90*
Liczba godzin pracy własnej

85% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

41%
Wzrost wyników na maturze

79% WUM   8% PW   6% UW   4% SGH   3% SGGW
Ambicje Kursantów

44% Warszawa   45% woj. mazowieckie   10% inne
Miejsce zamieszkania Kursantów

20% klasa I/II   69% klasa III   11% inna
Wiek Kursantów

70% Kursantek   30% Kursantów
Struktura płci

77 – 81%
Frekwencja na maturach próbnych

4,92
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

5,02
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

5,12
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,4
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

83%**
Gotowość do rekomendacji kursu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* dane na jeden przedmiot kursowy
** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%