Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy Kurs Sikory 2013/2014 w liczbach.

42 – 51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

12 – 21*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

9*
Liczba godzin egzaminów wiedzy

90 – 126*
Liczba godzin pracy własnej

87% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

38%
Wzrost wyników na maturze

61% WUM   8% UW   8% PW   6% SGH   1% SGGW
Ambicje Kursantów

41% Warszawa   55% woj. mazowieckie   5% inne
Miejsce zamieszkania Kursantów

27% klasa I/II   61% klasa III   12% inna
Wiek Kursantów

63% Kursantek   37% Kursantów
Struktura płci

83 – 86%
Frekwencja na maturach próbnych

4,78
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

4,84
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

4,95
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,33
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

80%**
Gotowość do rekomendacji kursu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* dane na jeden przedmiot kursowy
** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%