Zapisz się na kurs!

Poniżej przedstawiamy Kurs Sikory 2012/2013 w liczbach.

42 – 51*
Liczba godzin zajęć ćwiczeniowych z Wykładowcą

15 – 24*
Liczba godzin egzaminów maturalnych

90 – 96*
Liczba godzin pracy własnej

84% pierwotnej liczby Kursantów
Liczba absolwentów Kursu Sikory

32 – 42%
Wzrost wyników na maturze

47% WUM   14% UW   11% PW   8% SGH   2% SGGW   2% Inna
Ambicje Kursantów

47% Warszawa   48% województwo mazowieckie   5% inne
Skąd są Nasi Kursanci?

14% klasa I/II   75% klasa III   10% inna
Wiek Kursantów

63% Kursantek   37% Kursantów
Struktura płci

80 – 85%
Frekwencja na maturach próbnych

53 – 63**
Średnia liczba rozwiązanych lekcji internetowych

4,29
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych

4,37
Średnia ocena poziomu ciekawości zajęć

4,39
Średnia ocena cennych wskazówek maturalnych

5,28
Średnia ocena przyjaznej atmosfery

81%***
Gotowość do rekomendacyjności
_______________________________________________________________________________________
* dane na jeden przedmiot kursowy
** na dzień 1 maja 2013
*** są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%