Zapisz się na kurs!

Potocznie skuteczność nauczania przedmaturalnego to prawdopodobieństwo przyjęcia kandydata na wymarzoną uczelnię wyższą. Jednak należy zwrócić uwagę, że ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego na studia wyższe to wypadkowa wielu czynników, w których rola szkoły czy dodatkowych form nauczania jest trudna do zobiektywizowania.

Obiektywną miarą skuteczności kursu przedmaturalnego może być natomiast wskaźnik przyrostu procentowego liczby punktów na kolejnych egzaminach maturalnych przeprowadzanych na kursie. Ostatecznie, przyrost procentowy liczby punktów na ostatniej próbnej maturze w stosunku do pierwszej jest miarą poczynionych postępów przez danego kursanta.

Od początku działalności, a więc od 1994 roku, naszym celem było przygotowanie uczestników kursu do egzaminu wstępnego na Akademię Medyczną. W kolejnych latach, poszerzyliśmy naszą ofertę o przygotowanie do egzaminów na pozostałe państwowe uczelnie, takie jak Uniwersytet Warszawski, Politechnika czy SGH. W związku z reformą edukacji, od 2005 roku uczelnie wyższe nie organizują już egzaminów wstępnych. Jedynym wymaganym egzaminem jest obecnie ogólnopolska matura, która zdana z wysokim wynikiem, gwarantuje indeks wyższej uczelni. Na Kursie Sikory jako pierwsi zaczęliśmy specjalizować się w przygotowaniach do egzaminu maturalnego na najwyższym poziomie. Spośród uczestników właśnie zakończonej, 17-tej edycji kursu 47% zadeklarowało, iż wybiera się na Akademię Medyczną, 20% na Uniwersytet Warszawski, 9% SGH, 9% Politechnikę, a 6% na pozostałe warszawskie uczelnie. 10% uczestników nie udostępniło nam tej informacji.

Kurs Sikory adresujemy do licealistów, których celem jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku na maturze, umożliwiającego dostanie się na najbardziej oblegane kierunki uczelni wyższych w kraju. Jesteśmy intensywnym kursem z takich przedmiotów, jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, matematyka, WOS i język polski o rozbudowanym systemie zajęć stacjonarnych i wirtualnych. Dużą wagę przywiązujemy do systematyczności nauki – również podczas przerw w zajęciach stacjonarnych, gdy na plan pierwszy wysuwają się zajęcia wirtualne. Każdemu uczestnikowi kursu gwarantujemy stały dostęp do rozbudowanego systemu statystyk i raportów postępów.

W ramach jednego przedmiotu uczestnik, właśnie zakończonej, 17-tej edycji naszego kursu skorzystał z 42 godzin zajęć ćwiczeniowych z wykładowcą, 24 godzin egzaminów maturalnych oraz e-learningu zakładającego do 198 godzin pracy własnej. Zajęcia stacjonarne na naszym kursie trwają 8 miesięcy – od początku września do końca kwietnia. Serwisy internetowe są dostępne od początku września do końca maja. W kursie każdego roku bierze udział ponad 1000 uczestników.

Postępy każdego uczestnika badamy w każdej edycji kursu na kolejnych stacjonarnych egzaminach maturalnych. Ostatecznie doświadczenie przeprowadzamy, porównując przyrost procentowy liczby punktów na ostatniej kwietniowej maturze względem pierwszej październikowej. I tak, w edycji 2010/2011 średnia wyników dla pierwszej matury wyniosła 34%, dla ostatniej – 60%, odnotowaliśmy więc 75%-owy wzrost wyników.

W edycji 2010/2011 postanowiliśmy też zbadać efekty nauki e-learningowej na Kursie Sikory. Celem naszej pracy było porównanie intensywności korzystania z platformy e-learningowej w kontekście późniejszych postępów Kursantów na maturach próbnych, a więc zbadanie wpływu e-learningu na skuteczność kursu.

Ze szczególną uwagą przyjrzeliśmy się przyrostowi liczby punktów na kursowej maturze przeprowadzonej po feriach względem matur przed tym okresem, w którym zajęcia stacjonarne nie odbywają się.

Dla kursantów, którzy skorzystali z: 1-5h lekcji e-learningowych w całym cyklu przygotowań, odnotowaliśmy 59% wzrost wyników na kursowych maturach, dla tych, którzy skorzystali z 6-10h – 62% wzrost wyników, dla tych, co z 11-44h – 79% wzrost wyników, a tych, którzy z 45-84h – 81% wzrost wyników. Najwyższy przyrost punktów, bo o 92% uzyskali kursanci, którzy rozwiązali 85-135h lekcji e-learningowych. Należy zauważyć, że w przypadku kursantów, którzy rozwiązali najwięcej lekcji internetowych (136-152h) wzrost nastąpił o 53%.

Jednocześnie dla osób, które rozwiązały do 2h lekcji internetowych w czasie przerwy zimowej przyrost liczby punktów na maturze po feriach względem pierwszych matur napisanych na kursie wyniósł 15%, dla tych, którzy rozwiązali 3-6h – 20%, 7-15h – 21%. Najwyższy przyrost na maturze po feriach, bo o 38% odnotowały osoby, które w czasie ferii rozwiązały ponad 15h lekcji internetowych.

Przeprowadzone badania skłoniły nas do wyciągnięcia wniosku, że, im większa jest liczba rozwiązanych lekcji e-learningowych, tym wyższy jest przyrost procentowy liczby punktów na maturach próbnych. Przyczyną niższego (niż spodziewany) wzrostu w przypadku kursantów, którzy rozwiązali najwięcej lekcji internetowych (136-152h) jest wysoki wynik na starcie, czyli na pierwszej maturze, równy 46,21%. Przy tak wysokim poziomie wyjściowym uzyskanie spektakularnego wzrostu wyników jest dużo trudniejsze. Sytuacja taka dotyczy jednak tylko 1% populacji, piszących matury próbne na kursie.

Twierdzenie, że im większa jest liczba rozwiązanych lekcji e-learningowych, tym wyższy jest przyrost procentowy liczby punktów na maturach próbnych, jest słuszne również dla okresu ferii, kiedy kursanci nie korzystają z zajęć stacjonarnych.

Wyniki naszych badań dowodzą, iż metody e-learningowe stosowane na Kursie Sikory zwiększają skuteczność nauczania przedmaturalnego.

Jak stwierdził Gołębiewski, „e-edukacja (…) to świat przyjazny dla ucznia”. Byliśmy ciekawi, czy z taką opinią zgodzą się uczestnicy zakończonej właśnie edycji kursu 2010/2011.

Ocena zadowolenia kursantów z obu metod nauczania przedmaturalnego wypadła, jak co roku, na korzyść metod tradycyjnych. Zajęcia stacjonarne generalnie są oceniane wyżej w porównaniu z zajęciami wirtualnymi. Odnotowaliśmy jednak od ubiegłego roku wzrost średniej liczby lekcji internetowych rozwiązanych przez jednego kursanta na przedmiot w całym cyklu przygotowań do matury z 18h do 24h, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu kursantów metodami e-learningowymi.

Od wielu lat zdecydowana większość młodzieży licealnej trafia na nasz kurs dzięki rekomendacji naszych absolwentów. Miarą ich satysfakcji jest gotowość do rekomendacji. Po tym roku deklaruje ją 82% absolwentów (są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu powyżej 50%). Wysoka gotowość do rekomendacji kursu znajomym świadczy o akceptacji e-learningu jako ważnego elementu całego systemu przygotowań do matury z Kursem Sikory.

W przeprowadzonych przez nas badaniach dowiedliśmy, iż metody e-learningowe wpływają na wzrost skuteczności nauczania przedmaturalnego. Powyższy fakt, jak i poziom zadowolenia uczestników z przygotowań do matury na naszym kursie, uzasadniają dalszy rozwój platformy e-learningowej. Potwierdzają to również słowa Gołębiewskiego, iż „(..) starsze pokolenie nie jest zwykłe do korzystania z księgozbiorów udostępnianych on-line, ale nowy człowiek cyfr ma już zupełnie inne kompetencje i inne potrzeby”.

Dużym problemem e-edukacji jest, oczywiście, motywacja ucznia. Jak zauważył Andrelczyk, „prowadzący kurs przez Internet stoją przed trudnym zadaniem stworzenia właściwej atmosfery zajęć, aby odpowiednio zmotywować i zachęcić uczestników do nauki”, by przyniosła ona pożądane efekty. Dzisiaj system edukacji konkuruje bowiem o czas młodego człowieka z bardzo wieloma opcjami. Jak uważa Gołębiewski, „natychmiastowość, to symbol nowego młodego człowieka. Teraz albo nigdy. Nie czekać. Dostać, nie wychodząc z domu, najlepiej nie wstając od komputera”.

Z naszej wieloletniej pracy wynika, iż dostarczanie informacji zwrotnej o postępach w nauce jest potężnym i kluczowym narzędziem motywacyjnym. Jak zauważył Youngs, „motywacja i wydajność błyskawicznie wzrastają, kiedy uczniowie osiągają wyznaczone cele”. A my im w tym od 17 lat pomagamy…