Zapisz się na kurs!

Od początku działalności, a więc od 1994 roku, naszym celem było przygotowanie uczestników kursu do egzaminu wstępnego na Akademię Medyczną. W kolejnych latach, poszerzyliśmy naszą ofertę o przygotowanie do egzaminów na pozostałe państwowe uczelnie, takie jak Uniwersytet Warszawski, Politechnika czy SGH. W związku z reformą edukacji, od 2005 roku uczelnie wyższe nie organizują już egzaminów wstępnych. Jedynym wymaganym egzaminem jest obecnie ogólnopolska matura, która zdana z wysokim wynikiem, gwarantuje indeks wyższej uczelni. Na Kursie Sikory jako pierwsi zaczęliśmy specjalizować się w przygotowaniach do egzaminu maturalnego.

Jesteśmy intensywnym kursem z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki, WOS-u oraz języka polskiego o rozbudowanym systemie egzaminów maturalnych – zarówno stacjonarnych, jak i wirtualnych. W ramach jednego przedmiotu uczestnik, właśnie zakończonej, 16-tej edycji naszego kursu skorzystał z 45 godzin zajęć ćwiczeniowych z wykładowcą, 21 godzin egzaminów maturalnych oraz e-learningu zakładającego minimum (od 10 do 30 godzin) pracy własnej. Przygotowania na naszym kursie trwają 8 miesięcy – od początku września do końca kwietnia. W kursie każdego roku bierze udział ponad 1000 uczestników.

Celem Kursu Sikory jest kształcenie i ćwiczenie kompetencji niezbędnych do osiągnięcia jak najwyższego wyniku na maturze, umożliwiającego dostanie się na najbardziej oblegane kierunki uczelni wyższych w kraju.

Środkiem do osiągnięcia tak postawionego celu jest najwyższa liczba zadań maturalnych, rozwiązanych przez uczestników, zarówno stacjonarnie, jak i wirtualnie, będąca zresztą przedmiotem gwarancji Kursu Sikory dla każdego kursanta. Żaden inny kurs maturalny nie oferuje tak dużej liczby zadań i rozbudowanego systemu e-learningowego.

W edycji 2009/2010 każdy kursant w ramach jednego przedmiotu rozwiązał średnio 981 zadań maturalnych na 1620 dostępnych. Z tego, średnio 574 w formie stacjonarnej, a 407 – wirtualnej. Ocena zadowolenia kursantów z obu form wypadła na korzyść metod tradycyjnych. W stosunku do ubiegłego roku odnotowaliśmy jednak wzrost zadowolenia kursantów z korzystania z platformy e-learningowej o 12%.

Tabela 1. Liczba zadań maturalnych i ocena satysfakcji dla metod tradycyjnych.

Metody tradycyjne w edycji 2009/2010

 

Liczba dostępnych zadań maturalnych na jeden przedmiot / Kursant

Wskaźnik wykonania (na podstawie frekwencji i raportów nauczycielskich)

Liczba rozwiązanych zadań maturalnych na jeden przedmiot / Kursant

Ocena satysfakcji (skala 1-6)

 

„Ćwiczenia maturalne” – rozwiązywane na zajęciach stacjonarnych z Wykładowcą

540

0,84

454

5,02

 

„Matury próbne” stacjonarne

140

0,86

120

5,29

 Tabela 2. Liczba zadań maturalnych i ocena satysfakcji dla metod e-learningowych.

Metody e-learningowe w edycji 2009/2010

 

Liczba dostępnych zadań maturalnych na jeden przedmiot / Kursant

Wskaźnik wykonania (na podstawie frekwencji)

Liczba rozwiązanych zadań maturalnych na jeden przedmiot / Kursant

Ocena satysfakcji (skala 1-6)

 

„Matury próbne” wirtualne

250

0,8

200

3,93

 

„Lekcje internetowe”

690

0,3

207

3,96

Na pytanie o najważniejszy atrybut kursu maturalnego każdy z nas odpowie „skuteczność”. Oczywiście skuteczność, rozumiana jako prawdopodobieństwo przyjęcia kandydata na wymarzoną uczelnię. Taki sposób wyznaczania skuteczności kursu maturalnego jest jednak mało obiektywny. Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego zależy bowiem od zbyt wielu czynników, m.in. od: stopnia przygotowania licealisty przez szkołę, jego zaangażowania w naukę w trakcie trwania kursu czy ewentualnie dodatkowo pobieranych lekcji. Można, oczywiście, rozważać pozyskiwanie wyników matur od absolwentów kursu, ale, wobec niewielkiego odzewu, metoda ta jest mało wiarygodna.

Na Kursie Sikory posługujemy się bardziej obiektywną miarą – wskaźnikiem przyrostu procentowego liczby punktów na kolejnych egzaminach próbnych przeprowadzanych na kursie. Ostatecznie, wynik każdego uczestnika badany jest na dwóch stacjonarnych maturach próbnych: pierwszej październikowej i ostatniej kwietniowej. Przyrost liczby punktów na ostatniej maturze próbnej w stosunku do pierwszej jest miarą poczynionych postępów przez danego kursanta. I tak, dla pierwszej matury średnia wyników wyniosła 40%, dla ostatniej – 58%, odnotowaliśmy więc 44%-owy wzrost wyników. 

Tabela 3. Średnia wyników dla pierwszej i ostatniej matury kursowej.

Średnia wyników dla pierwszej matury (X)

40%

Średnia wyników dla ostatniej matury (IV)

58%

Jednocześnie, dla grupy kursantów, którzy skorzystali z (do 10 godzin) lekcji internetowych w całym cyklu przygotowań, odnotowaliśmy 39%-owy wzrost wyników. Dla porównania uczestnicy, którzy skorzystali z (od 11 do 30 godzin) lekcji internetowych, uzyskali już 48%-owy wzrost wyników. Jeszcze wyższy, bo 49%-owy wzrost wyników uzyskali uczestnicy, którzy byli najaktywniejszymi użytkownikami systemu e-learningowego. Rozwiązali powyżej 30 godzin lekcji internetowych.

Tabela 4. Przyrost wyników na ostatniej kursowej maturze względem pierwszej.

Przyrost wyników na ostatniej maturze względem pierwszej

Kursanci 2009/2010

44%

Kursanci 2009/2010, którzy skorzystali z (do 10) godzin lekcji internetowych

39%

Kursanci 2009/2010, którzy skorzystali z (od 11 do 30) godzin lekcji internetowych

48%

Kursanci 2009/2010, którzy skorzystali z (powyżej 30) godzin lekcji internetowych

49%

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziliśmy, iż przyrost procentowy liczby punktów na kolejnych egzaminach maturalnych jest obiektywną miarą skuteczności kursu maturalnego. Im większa jest liczba rozwiązanych ćwiczeń maturalnych w formie zajęć e-learningowych, tym większa jest poprawa wyników.

Od wielu lat zdecydowana większość młodzieży licealnej trafia na nasz kurs dzięki rekomendacji naszych absolwentów. Miarą ich satysfakcji jest właśnie gotowość do rekomendacji. Po tym roku, wzorem ubiegłego, deklaruje ją 90% absolwentów. Są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu na 50 lub więcej %. Wzrost rekomendacyjności w stosunku do ubiegłych lat świadczy o akceptacji e-learningu jako ważnego elementu systemu przygotowań do matury z Kursem Sikory.

W ciągu kilku ostatnich lat system e-learningowy stał się integralną częścią przygotowań do matury na Kursie Sikory. Stale obserwowane rosnące zaangażowanie uczestników w korzystanie z platformy internetowej uzasadnia dalszy jej rozwój. Platforma stała się dla nas nie tylko narzędziem do zwiększania czasu poświęcanego na naukę przez kursanta, ale także narzędziem kontroli samego procesu nauki. W porównaniu z metodami tradycyjnymi e-learning dał nam szersze możliwości wpływania na efektywność tego procesu, dzięki zbieraniu logów z działań, podejmowanych przez kursantów w platformie e-learningowej. W kolejnych latach planujemy intensyfikację procesu interakcji internetowej między kursantem a wykładowcą.