Zapisz się na kurs!

Kurs Sikory adresowany jest do młodzieży licealnej, która chce znacząco rozwinąć swoje umiejętności maturalne, przygotowując się do „matury wysokich lotów”. Podstawowym celem Kursu, od piętnastu lat jego istnienia, jest przygotowanie młodzieży do dostania się na wymarzone uczelnie wyższe. Poniższe statystyki mają na celu ocenę jakości realizacji powyższego celu.

W roku szkolnym 2008/2009 Kurs Sikory współtworzyło 28 Wykładowców. Dla każdego Kursanta przygotowaliśmy 12 matur próbnych (oddzielnie dla każdego poziomu –  na jeden przedmiot). W trakcie roku szkolnego napisanych, sprawdzonych i opatrzonych indywidualnymi komentarzami zostało 15725 matur (w tym 4786 internetowych). Frekwencja na maturach wahała się od 60% do 96%. Na Kursie Sikory przeprowadzono 3 kwalifikacje, w wyniku których kurs ukończyło 85% początkowej liczby Uczestników.

Pytania maturalne pojawiające się na maturach próbnych Kursu Sikory są trudniejsze w porównaniu z maturami CKE. Pytania poddawane są corocznej analizie względem zgodności z maturami CKE. Z satysfakcją odnotowujemy, iż zdecydowana większość pytań na maturze CKE pojawia się wcześniej w bardzo zbliżonej formie w kompendiach maturalnych Kursu Sikory, a także w maturach próbnych. Wykazy zgodności pytań umieszczane są każdego roku w sierpniu na stronie Kursu Sikory.

Podstawowym atrybutem kursu maturalnego jest jego skuteczność – rozumiana jako prawdopodobieństwo przyjęcia na wymarzoną uczelnię. Jednak, taki sposób wyznaczania skuteczności kursu jest mało obiektywny. Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego zależy od zbyt wielu czynników: stopnia przygotowania licealisty przez szkołę, jego zaangażowania w trakcie kursu, ewentualnych dodatkowych lekcji, rezygnacji z korzystania z zajęć na kursie ze wszystkich zdawanych przedmiotów na maturze. Można rozważać  pozyskanie wyników z matur CKE od absolwentów kursu, ale, wobec niewielkiego odzewu, metodę tę uważamy za mało wiarygodną. 

Poszukując bardziej obiektywnego wskaźnika, Kurs Sikory posługuje się wskaźnikiem przyrostu procentowego liczby punktów na kolejnych egzaminach próbnych przeprowadzanych na kursie maturalnym. Ostatecznie, wynik każdego Uczestnika badany jest na dwóch maturach próbnych Kursu Sikory: na maturze wrześniowej i kwietniowej. Przyrost procentowy w stosunku do pierwszej matury jest miarą poczynionych postępów przez danego Kursanta. Przyrosty badane są oddzielnie dla poziomu 1 i 2 (kurs maturalny dla klas II oraz dla licealistów klas III mających niższe cele na egzaminie maturalnym) oraz dla poziomu 3 (kurs maturalny dla uczniów klas III mających najwyższe cele maturalne).

Dla obu poziomów przygotowania rozpoczynamy już we wrześniu – na dziewięć miesięcy przed egzaminem maturalnym. Niestety, najwyżej 10% uczniów w tym okresie jest przygotowana w wystarczający sposób do pracy powtórzeniowej. Na pierwszej maturze próbnej na Kursie Sikory edycji 2008/2009 licealiści uzyskali następujące wyniki: 9,2% uczestników – wynik 60% i więcej; 21% – wynik 50% i więcej; aż 48% – wynik niedostateczny – czyli poniżej 30% dobrych odpowiedzi!

Dla ostatniej matury – na poziomie 1 i 2 – przyrost o 25% w stosunku do matury pierwszej uzyskało 44% Uczestników, 35% uzyskało przyrost o 50%, a 19%  uzyskało przyrost 100% i więcej. Dla poziomu 3 powyższe wyniki kształtowały się podobnie: przyrost o 25% w stosunku do matury pierwszej uzyskało 45% Uczestników, 32% uzyskało przyrost o 50%, a 18%  uzyskało przyrost 100% i więcej.
Średnia ocena zajęć wykładowo-ćwiczeniowych edycji 2008/2009 wynosiła (wszystkie dane w skali od 1 do 6): 4,75 dla poziomu 1 i 2 oraz 4,85 dla poziomu 3. Średnia ocena matur próbnych wynosiła 4,55 dla poziomu 1 i 2 oraz 4,79 dla poziomu 3.
Kursanci nie mieli większych zastrzeżeń do strony organizacyjnej Kursu Sikory – średnia ocena organizacji kursu wyniosła 4,72.

Od wielu lat zdecydowana większość młodzieży licealnej trafia na nasz kurs dzięki rekomendacji naszych Absolwentów. Po tegorocznym kursie gotowość do rekomendacji deklaruje 90% Absolwentów (są to osoby, które oceniły prawdopodobieństwo polecenia kursu na 50% lub więcej).