Zapisz się na kurs!

Dużo informacji i są bardzo konkretne. Zadania maturalne umożliwiają uporządkowanie wiedzy. Dużo kruczków maturalnych jest podawanych. Dobry kontakt z Wykładowcą.
BIOLOGIA

Zwrócenie uwagi na istotne aspekty w przygotowaniach do matury.
BIOLOGIA

Systematyczność i egzaminy maturalne bardzo pomagają mi w mobilizacji do nauki i widzę swoje postępy w nauce od początku kursu do teraz.
BIOLOGIA

Matury próbne, wykłady z poszerzeniem szkolnych wiadomości. Informacje o kruczkach i najczęstszych błędach maturalnych.
BIOLOGIA

Wyczerpujące materiały i zadania z każdego tematu razem z odpowiedziami, dzięki czemu nie potrzeba tylu zbiorów zadań i repetytoriów.
BIOLOGIA

Bardzo dobra Pani Profesor. Dużo informacji o kruczkach.
BIOLOGIA

Zadania z zielonych książeczek pozwalają mi utrwalić oraz usystematyzować wiedzę.
BIOLOGIA

Rozbudzenie pasji do biologii, dotąd nie odkrytej.
BIOLOGIA

Wizja tego, jak będzie przebiegać matura. Omówienie sprawne, w krótkim czasie całego materiału.
BIOLOGIA

Rozwiązywanie zadań i słuchanie podpowiedzi Pani Profesor na temat pisania matury, np. jak formułować odpowiedzi, co musi w nich być zawarte itd.
BIOLOGIA

Matury są sprawdzane w krótkich terminach i są omawiane na zajęciach. Zwracanie uwagi na występowanie "kruczków" i podchwytliwych zadań.
BIOLOGIA

Większa pewność siebie na egzaminach.
BIOLOGIA

Zdobyta umiejętność formułowania trafnych odpowiedzi. Szczegóły pisania, w czasie omawiania materiału.
BIOLOGIA

Nie musiałam się martwić rozplanowaniem powtórek tak, aby omówić cały materiał na czas.
BIOLOGIA

Kurs nadaje tempo powtórki, przez co należy systematycznie przygotowywać się przed zajęciami, co utrwala wiedzę.
BIOLOGIA

Robienie zadań maturalnych oraz "wymuszanie" nauki, nawet jak bardzo się nie chce.
CHEMIA

Podawanie rozwiązań do zadań w krótkim czasie.
CHEMIA

Omówienie dużej liczby zadań maturalnych wyselekcjonowanych z każdego działu.
CHEMIA

Regularność, wymagania, dogłębna analiza trudnych zagadnień.
CHEMIA

Zachęcenie do własnej pracy przez Wykładowcę. Robienie dużej liczby zadań z materiałów. Możliwość sprawdzenia się na maturach.
CHEMIA

Dobrze rozplanowany program, zgodnie z wymaganiami maturalnymi. Dzięki temu wiem, na czym się skupić.
CHEMIA

Forma stacjonarna zajęć zmusza do skupienia. Kolejne partie materiału omawiane systematycznie.
CHEMIA

Wykonywanie wielu różnych typów zadań, które mogą trafić się na maturze.
CHEMIA

Wiele matur próbnych - to bardzo pomaga. Czuję się dzięki temu znacznie pewniej.
CHEMIA

Uzyskanie skondensowanej wiedzy do nauki.
CHEMIA

Materiały do nauki oraz próbne egzaminy maturalne.
FIZYKA

Duża liczba matur próbnych i powtórzenie całego materiału w praktyczny sposób poprzez rozwiązywanie zadań.
FIZYKA

Bardzo duża liczba zadań.
FIZYKA

Regularne matury przygotowujące do egzaminu. Duża ilość zdobytych materiałów.
MATEMATYKA

Duża ilość materiałów ćwiczeniowych do indywidualnej pracy.
MATEMATYKA

Wszystko jest ułożone w porządku i dobrze przygotowane są też te trudniejsze zadania, dzięki czemu możemy się naprawdę wyćwiczyć.
MATEMATYKA

Próbne matury pozwalają mi się oswoić z wymaganiami maturalnymi.
MATEMATYKA

W uporządkowaniu wiedzy.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

W przypomnieniu materiału z poprzednich lat.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

Dał mi motywację do pracy własnej w domu.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

Najbardziej pomógł mi podczas nauki tematów, których wcześniej nie omawiałem w szkole.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

Rozwoju własnym w kierunku medycyny.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

W wypracowaniu samodyscypliny.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

W zobaczeniu, z jakimi zadaniami mam trudności.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

Kurs pomógł mi w powtórzeniu materiału z ubiegłych 3 lat liceum. Dzięki niemu zrozumiałam wiele rzeczy i poznałam ciekawe metody na rozwiązywanie zadań. Pomógł mi w ułożeniu pozyskanej wiedzy i utrwaleniu jej.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

Utrwaliłem sobie wiedzę i zrozumiałem rzeczy, których wcześniej nie umiałem lub nie miałem w szkole.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

W uświadomieniu ogromu pracy, jaka mnie czeka przed maturą.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

Kurs pomógł mi najbardziej z uświadomieniem sobie mojego poziomu nauki z biologii i chemii.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

Zmobilizowania się do nauki. Opanowaniu trudnego materiału.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych

Pomógł mi w efektywnym zbieraniu informacji z biologii i sprawnym rozwiązywaniu zadań z chemii.
Biologia i chemia na Uniwersytet Medyczny dla klas przedmaturalnych