Zapisz się na kurs!

Bardzo wysoki - zawyżony poziom matur. To jest świetne o ile nie zniechęca się do nauki. Mnie nie zniechęciło, dlatego uważam, że robię progres. No, i oprócz tego niesamowita wykładowczyni.
Grzegorz Waligórski   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), matematyka, sobota, godz. 12:00, grupa 1
 
Dowiaduję się o kruczkach maturalnych, o których nie mówili w szkole. Dzięki Kursowi znam też inne ciekawostki maturalne, na przykład, ziarno skrobi w komórce to...
Przemysław Wanat   Kurs maturalny Kontynuacja 08/09, biologia, sobota, godz. 09:30, grupa 1
 
Informacje dotyczące wypracowań maturalnych - są bardzo dla mnie istotne, gdyż nigdy wcześniej nie uczono mnie, jak winno wyglądać dobre wypracowanie maturalne.
Katarzyna Binkiewicz   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), Język polski, sobota, godz. 12:00, grupa 1
 
Kurs mobilizuje do nauki. Zmusza do solidnych powtórzeń. Nie wiem, czy sama w domu byłabym w stanie zmusić się do powtórek materiału.
Maria Małgorzata Jaroszkiewicz   Kurs maturalny Poziom 1 (08/09), fizyka, niedziela, godz. 09:00, grupa 1
 
Liczne zadania w formie: ćwiczeń, matur, egzaminów, a nie tylko części teoretycznej jak na innych kursach.
Paulina Skurtys    Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), geografia, piątek, godz. 16:30, grupa 1
 
Materiał oddający realne zadania na maturze, dopracowane ćwiczenia oceniane wg punktacji używanej na maturze. Formułowane odpowiedzi do ćwiczeń wspólnie z nauczycielem oraz dostępne klucze i uwagi zawierające sekrety odpowiedzi.
Karol Karski   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), biologia, sobota, godz. 15:00, grupa 1
 
Możliwość testowania swoich możliwości na próbnych maturach. Motywacja do organizowania się poprzez niezliczoną ilość teścików internetowych.
Magdalena Zych   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), WOS, sobota, godz. 09:00, grupa 1
 
Organizacja Kursu Sikory zmobilizowała mnie do własnej organizacji swojego życia pod kątem matury. Egzaminy drukowane pozwoliły na lepsze przyzwyczajenie się do matury.
Paulina Kasprzak   Kurs maturalny Poziom 2 (08/09), biologia, sobota, godz. 12:00, grupa 2
 
Podniesienie moich umiejętności i zwiększenie szybkości pisania matur próbnych, powtórzenie materiału z utrwaleniem najważniejszych wiadomości.
Jarosław Zaremba   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), WOS, piątek, godz. 16:30, grupa 1
 
Porównanie do reszty Uczestników. Uzupełnienie braków wiedzy. Systematyczność i motywacja do pracy.
Ela Koblańska   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), matematyka, piątek, godz. 16:30, grupa 2
 
Presja wywoływana przez liczne testy, a tym samym kwalifikacje dobrze wpływają na motywację.
Michał Zabłocki   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), fizyka, piątek, godz. 16:30, grupa 2
 
Systematyczna praca. Konieczność ciągłego wkładu pracy w Kurs. Ciekawa selekcja zadań w ćwiczeniach.
Radosław Pytka   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), matematyka, piątek, godz. 16:30, grupa 1
 
Systematyczne sprawdzanie wiedzy. Wysokie wymagania sprzyjające rozwojowi moich ambicji.
Maja Piotrowska   Kurs maturalny Poziom 2 (08/09), biologia, sobota, godz. 12:00, grupa 1
 
To, że jestem zmuszony - sam bym się chyba nie zmobilizował (w takim stopniu) oraz to, że teraz już przywykłem do pisania matur i w maju będzie po prostu dodatkowa Sikora.
Wojciech Wawro   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), biologia, sobota, godz. 09:00, grupa 1
 
To, że kiedy robię testy w Internecie szukam informacji w różnych książkach i materiałach, w ten sposób przypominam sobie pewne informacje, uczę się.
Sabina Krzosa   Kurs maturalny Poziom 2 (08/09), biologia, sobota, godz. 09:00, grupa 2
 
To, że mogę regularnie sprawdzać swoje postępy na egzaminach (to świetnie, że tak często) i porównywać swe wyniki z wynikami innych.
Agnieszka Cybulska   Kurs maturalny Poziom 1 (08/09), fizyka, niedziela, godz. 09:00, grupa 1
 
Uczę się dobrze pisać wypracowania. Zdobywam motywację (egzaminy internetowe zmuszają mnie do przeczytania materiałów teoretycznych).
Marcin Natali   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), WOS, piątek, godz. 16:30, grupa 1
 
Uczę się, jak rozwiązywać zadania maturalne, za co mogę otrzymać punkty i na co zwracają uwagę egzaminatorzy. Wiem, jakiego typu zadań mogę się spodziewać.
Justyna Kulas   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), matematyka, sobota, godz. 09:00, grupa 2
 
Umiejętność gospodarowania czasu podczas egzaminu. Regularne ćwiczenia. Materiały teoretyczne, w których zawsze znajdzie się coś, czego nie ma w podręczniku.
Elżbieta Wysocka   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), WOS, niedziela, godz. 09:00, grupa 1
 
Wiem, jakiego typu zadań mogą spodziewać się na maturze, wiem, za co stracę punkty i na co zwracać uwagę przy rozwiązywaniu zadań.
Justyna Kulas   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), biologia, sobota, godz. 12:00, grupa 1
 
Zadania typowo maturalne. Dokładne wytłumaczenie, co powinniśmy wiedzieć na maturze i zadań jakiego typu się spodziewać. Możliwość powtórzenia wszystkich zagadnień.
Małgorzata Bodzon   Kurs maturalny Poziom 3 (08/09), geografia, piątek, godz. 16:30, grupa 1
 
Zajęcia utrwalają wiedzę. Tłumaczą niektóre pojęcia w dostępny sposób i zrozumiały, co nie zawsze ma miejsce w szkole. Zmuszają do przerabiania materiału przynajmniej dwukrotnie: przed i na zajęciach.
Emilia Skumiał   Kurs maturalny Poziom 2 (08/09), biologia, sobota, godz. 09:00, grupa 1