Zapisz się na kurs!

Wybitni wykładowcy na Kursie Sikory

Przygotowanie do matury z biologii

Agata Dmoch-Hołody

Od prawie dwudziestu lat jest nauczycielką biologii w liceum, ale prowadzi też zajęcia dla nauczycieli na studiach podyplomowych oraz warsztaty przyrodnicze i naukowe dla najmłodszych. Kocha ludzi i naturę, więc chce swoją pasję przyrodniczą przekazywać innym. Jej ulubione hasło to „Nakarmić świat!”, dlatego lubi gotować i jeść w miłym towarzystwie.

Leszek Szablewski

Profesor doktor habilitowany, nauczyciel akademicki na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prywatnie kolekcjoner (znaczki, monety obiegowe i okolicznościowe, materiały dotyczące Jana Pawła II, naukowy sprzęt optyczny, książki, różne „starocie”...). W swojej pracy dydaktycznej najbardziej stara się przekazać uczniom maksimum wiedzy i umiejętności. Na pytanie, co sprawia, że jego praca jest wyjątkowa, odpowiada wprost: „Po prostu lubię tę pracę”. Wypowiedź Kursanta zarejestrowana na forum: „Pan Szablewski - pozytywnie. Dużo tłumaczy. Da się ogarnąć, nawet z biologią podstawową (taką jaką ja mam w szkole)”.

Beata Wanago-Wojtczak

Nauczycielka biologii w LO im. K. Hoffmanowej, XIV LO im. S. Staszica i egzaminator OKE. Prowadzi też wykłady z fizjologii człowieka i ćwiczenia z metodyki nauczania biologii dla studentów Studiów Podyplomowych na SGGW. Wśród zainteresowań wymienia: podróże, operę i zbieranie grzybów. „Ekspresyjny sposób prowadzenia zajęć” – to Jej główna cecha dydaktyczna, którą zjednuje coroku setki Kursantów. Poza tym prosty sposób tłumaczenia trudnych zagadnień oraz położenie nacisku na wypracowanie u Kursantów niezbędnych umiejętności do zdania matury.

Przygotowanie do matury z chemii

Anna Bielenica

Doktor habilitowana nauk farmaceutycznych. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Biochemii I Wydziału Lekarskiego WUM, Egzaminator OKE w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna (tytuł magistra chemii uzyskany w 2001, we współpracy z Uniwersytetem we Florencji we Włoszech oraz Uniwersytetem w Perpignan we Francji). Jest zdania, że pasja i ciężka praca gwarantują sukces: „że praca czyni mistrza (banalne, ale jakie trafne). Pozytywne nastawienie oraz jasno wytyczone cele dopełniają całości.” Stara się zmotywować ucznia. Wierzy, iż warto się starać, a włożony wysiłek zawsze zaprocentuje. Miłośniczka dobrej literatury: „wyznaję przekonanie, że „kto czyta książki, żyje podwójnie” (Umberto Eco).” Wielbicielka i znawczyni perfum.

Krystyna Gochna

Absolwentka Politechniki Łódzkiej. Ukończyła studia podyplomowe z fizyki oraz marketingu i zarządzania oświatą. Obecnie uczy w LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka”. Egzaminator OKE. Prywatnie wiele podróżuje, wybierając miejsca piękne krajobrazowo – „to, czego człowiek nie stworzy, a natura tak”. Uważa, że najbardziej wyjątkowa w pracy jest możliwość kontaktu z młodzieżą inteligentną i wymagającą oraz wdzięczność dawnych uczniów, spotkanych po latach. Jako dydaktyk stara się przekazywać wiedzę w sposób jasny, rzeczowy, a jednocześnie serdeczny.

Anna Stolarczyk

Absolwentka biochemii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczka międzynarodowych projektów edukacyjnych, organizowanych m. in. przez Centrum Edukacyjne (Svendborg, Dania) oraz Instytut Pedagogiczny (Weilburg, Niemcy). Prowadziła zajęcia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a obecnie uczy w VI LO w Warszawie im. T. Reytana. Lubi gry i zabawy słowne, skąd zrodziła się pasja zbierania książek z aforyzmami, powiedzonkami i mądrościami. „Moją pracę uważam za wyjątkową z wielu powodów. Najważniejszy jest chyba ten, że daje ona jedyną w swoim rodzaju szansę zbudowania takiej relacji z młodzieżą, która pozwala obu stronom - nauczycielowi i uczniom - na nieustające, bardzo szeroko pojęte, wzajemne uczenie się.” Po chwili dodaje: „czyż nie jest wyjątkową praca, dzięki której przez większą część swego życia chodzę do szkoły i w dodatku nie błądzę? Nie błądzę, bo pytam.”

Krystyna Zapędowska

Nauczycielka  w II LO im. Stefana Batorego w Warszawie. Specjalizuje się w pracy z klasami z rozszerzonym programem nauczania chemii. Egzaminator OKE. Od wielu lat z pasją wykonuje swój zawód. W pracy lubi wyzwania, jest otwarta na dialog z młodzieżą. Uczestniczy w wielu szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. W życiu prywatnym dużo podróżuje, uwielbia kryminały. Ma duże poczucie humoru.

Przygotowanie do matury z fizyki

Krzysztof Kołodziej

Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Jest nauczycielem fizyki w XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. Posiada także kwalifikacje do nauczania matematyki - ukończył Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie "Matematyka w liceum i gimnazjum" na Wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej. Jest egzaminatorem OKE w Warszawie do egzaminu maturalnego z matematyki. Praca z młodzieżą daje mu dużo radości i chęci do życia. W swojej pracy najbardziej stara się jasno przekazać wiadomości i uczciwie oceniać. Jego hobby to góry, fotografia, rower, gry komputerowe. A jak chciałby zostać zapamiętany? „Jako nauczyciel wykonujący porządnie swój zawód”.

Przygotowanie do matury z matematyki

Aleksandra Przeniosło

Studentka studiów magisterskich na kierunku matematyka na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne pierwszego stopnia. Od kilku lat prowadzi zajęcia z licealistami, w czasie których stara się przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały dla każdego. Zafascynowana cukiernictwem.

Małgorzata Przeniosło

Nauczycielka matematyki w XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie. Egzaminator CKE. Prowadzi również praktyki pedagogiczne dla studentów. Prywatnie kolekcjonuje gry logiczne. W pracy dydaktycznej najbardziej stara się uczyć w sposób zrozumiały, rzetelny i skuteczny. Jednak uważa, że kluczową cechą, świadczącą o wyjątkowości swoich zajęć, jest Jej osobowość.

Przygotowanie do matury z geografii

Agnieszka Matysiak

Nauczycielka geografii w V L. O. im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie oraz egzaminator CKE. Ukończyła studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prywatnie fotografuje, wędruje po górach albo wybiera dobrą książkę. Jako dydaktyk zwraca uwagę na niezwykły charakter pracy z ambitną młodzieżą, wynikający m.in. z nieprzewidywalności zajęć - „ten sam temat przeprowadzany z różnymi grupami uczniów będzie wyglądał inaczej”. Za najbardziej wyjątkowe w swojej pracy uważa jednak możliwość kontaktu z młodzieżą oraz fascynujące dyskusje na temat współczesnego życia społeczno-ekonomicznego.

Tomasz Mrozek

Absolwent UMCS w Lublinie i nauczyciel geografii w XVI L.O. im. Stefanii Sempołowskiej. Doświadczony kartograf i organizator Kuratoryjnego Konkursu Gimnazjalnego. Prywatnie kolekcjoner minerałów, pasjonat dobrego wina, literatury i filmu (zwłaszcza czeskiego). Dobry nauczyciel „prowadzi w ogromie wiedzy geograficznej od zagadnień najbardziej ogólnych (kiedy można zobaczyć wszystkie związki między powłokami Ziemi) do najdrobniejszych szczegółów (które prowadzą do prawdziwego poznania)”. Poza przekazaniem wiedzy stara się jednak przede wszystkim wykształcić umiejętności, związane z samodzielnym dochodzeniem do właściwej odpowiedzi.

Przygotowanie do matury z historii

Piotr Siebert

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie nauczyciel w VI LO w Warszawie im. T. Reytana. Z Kursem związany od 2001 roku. Pasjonat historii wojskowości, turystyki oraz pływania. Przez naszych Kursantów chwalony za niezwykłą charyzmę w prowadzeniu zajęć. Sam skromnie mówi o sobie, że stara się „klarownie tłumaczyć najważniejsze zagadnienia i fakty” oraz „prezentować materiał historyczny w sposób interesujący”. Oczywiście – jak dodaje – „w miarę możliwości”.