Zapisz się na kurs!

Wybitni wykładowcy na Kursie Sikory

Przygotowanie do matury z biologii

Agata Dmoch-Hołody

Od prawie dwudziestu lat jest nauczycielką biologii w liceum, ale prowadzi też zajęcia dla nauczycieli na studiach podyplomowych oraz warsztaty przyrodnicze i naukowe dla najmłodszych. Kocha ludzi i naturę, więc chce swoją pasję przyrodniczą przekazywać innym. Jej ulubione hasło to „Nakarmić świat!”, dlatego lubi gotować i jeść w miłym towarzystwie.

Dawid Uchal

Student „Projektowania molekularnego i bioinformatyki” na Uniwersytecie Warszawskim. Zaangażowany w pracę dydaktyczną już od drugiej klasy szkoły średniej. Dwukrotny stypendysta Mazowieckiego Programu Stypendialnego Dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych, finalista 49. Olimpiady Biologicznej oraz uczestnik eliminacji do Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej. Absolwent XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie, które ukończył z wyróżnieniem. Obecnie pracuje jako wolontariusz przy prowadzeniu olimpijskiego koła biologicznego dla licealistów. Prywatnie miłośnik zwierząt egzotycznych – hodowca między innymi aksolotli, modliszek oraz gekonów.

Beata Wanago-Wojtczak

Nauczycielka biologii w LO im. K. Hoffmanowej, XIV LO im. S. Staszica i egzaminator OKE. Prowadzi też wykłady z fizjologii człowieka i ćwiczenia z metodyki nauczania biologii dla studentów Studiów Podyplomowych na SGGW. Wśród zainteresowań wymienia: podróże, operę i zbieranie grzybów. „Ekspresyjny sposób prowadzenia zajęć” – to Jej główna cecha dydaktyczna, którą zjednuje coroku setki Kursantów. Poza tym prosty sposób tłumaczenia trudnych zagadnień oraz położenie nacisku na wypracowanie u Kursantów niezbędnych umiejętności do zdania matury.

Przygotowanie do matury z chemii

Hubert Bednarski

Absolwent Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością chemii związków naturalnych, w katedrze chemii organicznej. Zajmował się stereokontrolowaną syntezą czynnych optycznie katalizatorów przeniesienia wodoru. Ukończył studia podyplomowe z matematyki, fizyki, biologii i zarządzania oświatą. Obecnie uczy w VIII LO im. Władysława IV, XIV LO im. S. Staszica oraz Dwujęzycznej Społecznej Szkole Podstawowej nr 5 STO im. Zawiszy Czarnego w Warszawie. Przewodniczący okręgu warszawskiego etapu rejonowego Konkursu Kuratoryjnego z chemii dla Szkół Podstawowych. W oparciu o doświadczenie, uważa, że własna praca pod okiem dobrego mentora daje oczekiwane wyniki. Pasjonuje się wyprawami górskimi, pieszo jak i na rowerze. Dumny posiadacz dwóch uroczych kotów.

Magdalena Rejnis-Strzelak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Chemii, specjalność: chemia analityczna, obecnie doktorantka w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Zajmuje się badaniami nad separacją wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych, w celu ich skutecznego unieszkodliwiania. Swoją wiedzę w zakresie chemii jądrowej poszerzała na stażach i szkoleniach w Institute for Transuranium Elements (ITU),  Karlsruhe, Niemcy oraz w dwóch jednostkach French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) zlokalizowanych w Saclay i w Marcoule we Francji. Odbyła również roczny staż naukowy na University of Texas at Arlington (USA). Od lat zaangażowana w działalność popularyzującą naukę (m. in. w organizację pokazów na warszawskie Noce Muzeów oraz Pikniki Naukowe). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami gimnazjum, liceum oraz studentami. W nauczaniu najważniejsze jest dla niej wzbudzenie w uczniach chęci do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności. Prywatnie wielbicielka kuchni śródziemnomorskiej oraz ekonomicznych gier planszowych.

Przygotowanie do matury z fizyki

Krzysztof Kołodziej

Ukończył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Jest nauczycielem fizyki w XI LO im. Mikołaja Reja w Warszawie. Posiada także kwalifikacje do nauczania matematyki - ukończył Studia Podyplomowe dla Nauczycieli w zakresie "Matematyka w liceum i gimnazjum" na Wydziale Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej. Jest egzaminatorem OKE w Warszawie do egzaminu maturalnego z matematyki. Praca z młodzieżą daje mu dużo radości i chęci do życia. W swojej pracy najbardziej stara się jasno przekazać wiadomości i uczciwie oceniać. Jego hobby to góry, fotografia, rower, gry komputerowe. A jak chciałby zostać zapamiętany? „Jako nauczyciel wykonujący porządnie swój zawód”.

Przygotowanie do matury z matematyki

Justyna Błaszcz

Nauczycielka matematyki, zwracająca uwagę na zrozumienie opisywanych zależności oraz wskazująca przykłady ich zastosowań w świecie mniej od matematyki abstrakcyjnym. Cierpliwa, wyrozumiała ale i wymagająca - również w stosunku do samej siebie. Zwolenniczka TeX'a (https://pl.wikipedia.org/wiki/TeX), z uwagi na łatwość opracowania materiałów matematycznych. Jej pasją jest taniec towarzyski, słucha jazzu i funku oraz lubi uprawiać sport.

Marcin Krysiak

Absolwent Politechniki Warszawskiej, architekt, nauczyciel geometrii wykreślnej, rysunku i innych przedmiotów zawodowych w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie. Pasjonat nauk ścisłych, odkrywa twórcze zastosowania dla matematyki w projektowaniu architektonicznym. Do pracy, nawet w niepogodę, dojeżdża na rowerze, a wolny czas najchętniej poświęca na czytanie dwóm córeczkom, wspinaczkę górską i rysowanie prehistorycznych zwierząt.