Zapisz się na kurs!

Cena kursu Sikory na rok 2019/2020

Załącznik 1 - Ceny Kursu Sikory 2019/2020 (Kursy maturalne dla klas III – Poziom 3)

Konto Kursu Sikory dla kursów maturalnych (poziom 3):
Kurs Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa
65 2130 0004 2001 0233 2922 0001

Wysokość opłaty za kurs zależy od okresu zapisu i daty pierwszej wpłaty. 

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie I.

Poniższe ceny obowiązują do 5 marca 2019.

Liczba

przedmiotów

Opłata w całości

1 przedmiot

1790 zł

2 przedmioty

3090 zł

[cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1300]

3 przedmioty

4190 zł

[cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1100]

 W I okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach.

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie II.

Poniższe ceny obowiązują od 6 marca 2019 do 5 maja 2019.

Liczba

Przedmiotów

Opłata w całości

1 przedmiot

1890 zł

2 przedmioty

3290 zł

[cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1400]

3 przedmioty

4390 zł

[cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1100]

W II okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach.

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie III.

Poniższe ceny obowiązują od 6 maja 2019 do 16 sierpnia 2019.

Liczba

przedmiotów

Opłata w ratach*

Opłata w całości

1 przedmiot

6 x 400 zł

1990 zł

2 przedmioty

6 x 700 zł

[6x(rata za 1 przedmiot +300)]

3390 zł

[cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1400]

3 przedmioty

6 x 900 zł

[6x(rata za 2 przedmioty +200)]

4490 zł

[cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1100]

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie IV.

Poniższe ceny obowiązują od 17 sierpnia 2019.

Liczba

przedmiotów

Opłata w ratach*

Opłata w całości**

1 przedmiot

6 x 430 zł

2050 zł

2 przedmioty

6 x 730 zł

[6x(rata za 1 przedmiot +300)]

3490 zł

[cena za 1 przedmiot + cena 2 przedmiotu: 1440]

3 przedmioty

6 x 930 zł

[6x(rata za 2 przedmioty +200)]

4590 zł

[cena za 2 przedmioty + cena 3 przedmiotu: 1100]

* W przypadku wpłat w ratach dla okresu III i IV wymagana jest wpłata dwóch pierwszych rat. Kolejne raty należy wpłacać w terminach ustalonych dla kolejnych części kursu. Daty kolejnych rat podane są poniżej i na stronie http://irk.kurssikory.pl w zakładce „Płatności”.
Trzecia rata – 10 listopada 2019 (dotyczy okresów III, IV)
Czwarta rata – 10 grudnia 2019 (dotyczy okresów III, IV)
Piąta rata – 10 styczeń 2020 (dotyczy okresów III, IV)
Szósta rata – 10 luty 2020 (dotyczy okresów III, IV)
** Opłata w całości w okresie IV winna być wniesiona najpóźniej do 3 września 2019.

Załącznik 2 - Ceny „Kursu dla klas II Rozszerzonego 2019/2020”

Konto Fundacji Edukacyjnej Sikory dla „Kursu dla klas II Rozszerzonego”:
Fundacja Edukacyjna Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa
17 1750 0012 0000 0000 3153 6243

Wysokość opłaty za kurs zależy od okresu zapisu i daty pierwszej wpłaty.

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie I.

Poniższe ceny obowiązują do 5 marca 2019.

Opłata w całości

2600 zł

W I okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach.

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie II.

Poniższe ceny obowiązują od 6 marca 2019 do 5 maja 2019.

Opłata w całości

2700 zł

W II okresie nie są przyjmowane wpłaty w ratach.

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie III.

Poniższe ceny obowiązują od 6 maja 2019 do 16 sierpnia 2019.

Opłata w ratach*

Opłata w całości

6 x 600 zł

2800 zł

Opłaty w przypadku zapisu i wpłaty w okresie IV.

Poniższe ceny obowiązują od 17 sierpnia 2019.

Opłata w ratach*

Opłata w całości**

6 x 720 zł

3000 zł

* W przypadku wpłat w ratach dla okresu III i IV wymagana jest wpłata dwóch pierwszych rat. Kolejne raty należy wpłacać w terminach ustalonych dla kolejnych części kursu. Daty kolejnych rat podane są poniżej i na stronie http://irk.kurssikory.pl w zakładce „Płatności”.
Trzecia rata – 10 listopada 2019
Czwarta rata – 10 grudnia 2019
Piąta rata – 10 styczeń 2020
Szósta rata – 10 luty 2020
** Opłata w całości w okresie IV winna być wniesiona najpóźniej do 3 września 2019.