Zapisz się na kurs!

Charakterystyka Kursu Sikory

Przedmioty maturalne 2018/2019 dla klas III

Dane w tabeli dotyczą

jednego przedmiotu kursu maturalnego.

Kursy maturalne dla klas III – Poziom 3

Charakterystyka

Bardzo duży nacisk na ćwiczenie umiejętności maturalnych oraz egzaminy maturalne (matura rozszerzona), teoria w formie wykładowo-ćwiczeniowej podczas zajęć z Nauczycielem

Wykłady teoretyczne z nauczycielem

17 jednostek*

Ćwiczenia maturalne omawiane z nauczycielem

34 jednostki*

Suma jednostek z Wykładowcą

51 jednostek*

Próbne egzaminy maturalne (h)

6x3h=18h

Próbne egzaminy wiedzy (h)

2x3h=6h

Praca własna w domu (h)

60-90h

Analiza toków rozumowania (rozwinięcie zajęć wykładowych i egzaminów maturalnych)

Minimum

500 ćwiczeń

Suma jednostek/godzin na przedmiot

75 + 60-90h

Przedmioty

Biologia Chemia Fizyka

Geografia Matematyka

Historia**

* Jednostka zajęć z Wykładowcą trwa 50 minut. Każda przerwa między wykładami trwa 10 minut. Dla rocznych kursów maturalnych jednego dnia, z danego przedmiotu, odbywają się trzy jednostki wykładowo-ćwiczeniowe.
** W ramach kursu z historii stawiamy nacisk na ćwiczenie umiejętności pisania wypracowań. Na zajęciach Uczestnik pisze plan wypracowania z Nauczycielem. Każde napisane wypracowanie jest sprawdzane, oceniane i opatrzone komentarzem Egzaminatora Kuru Sikory.

Programy kursów

Kurs Sikory zapewnia zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, program budowy i rozwoju umiejętności maturalnych. Każdy uczestnik ma zapewnioną realizację zajęć według programu nauczania danego przedmiotu – zarówno ćwiczeniowych, jak i egzaminów próbnych.

Każdy Kursant ma dostęp do aktualnego programu nauczania na swoim indywidualnym koncie po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory w trakcie trwania danej edycji kursu.

Charakterystyka Kursu dla klas II dostępna jest na stronie http://www.kurssikory.pl/charakterystyka