Zapisz się na kurs!

Tags: kurs dla klas II, kurs na medycynę, kurs na wum

Przygotowanie do matury na kierunki medyczne lub inne biologiczno-chemiczne

Kurs na Medycynę dla klas II z biologii i chemii

przeznaczony jest dla przyszłych studentów kierunków medycznych lub innych biologiczno-chemicznych będących (od września 2019) w II klasie liceum. Zapisy na ten kurs prowadzone są do grup odbywających zajęcia w konkretnych terminach według kolejności wpłat realizowanych przez Uczestników.

Po trzech spotkaniach wykładowo-ćwiczeniowych każdy Uczestnik tego kursu napisze egzamin poziomujący, na podstawie którego zostanie zakwalifikowany do grupy o odpowiednim stopniu zaawansowania. Celem egzaminu poziomującego jest dostosowanie sposobu realizacji treści programu nauczania z zakresu matury rozszerzonej do aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności Uczestników w danej grupie zajęciowej.

Każdy Kursant ma dostęp do aktualnego programu nauczania na swoim indywidualnym koncie po zalogowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory w trakcie trwania danej edycji kursu.

Możliwe stopnie zaawansowania grup realizujących program matury rozszerzonej będą dwa: stopień rozszerzony oraz stopień rozszerzony zaawansowany.

1. Grupy stopnia rozszerzonego realizować będą program „Kursu dla klas II Rozszerzonego” poprzez:
- zajęcia z Wykładowcami wraz z analizą toków rozumowania zadań maturalnych, które ugruntują wiedzę i umiejętności maturalne z biologii i chemii z zakresu klasy I i II liceum,
- egzaminy wiedzy i próbne matury, które sprawdzą wiedzę i umiejętności Uczestnika z zagadnień gimnazjalnych oraz klasy I i II liceum.

2. Grupy stopnia rozszerzonego zaawansowanego realizować będą program „Kursu dla klas II Rozszerzonego” poprzez:
- zajęcia z Wykładowcami wraz z analizą toków rozumowania zadań maturalnych, które ugruntują wyselekcjonowaną wiedzę i umiejętności maturalne z biologii i chemii oraz poszerzą zainteresowania uczestników o dodatkowe interdyscyplinarne tematy medyczne,
- egzaminy wiedzy i próbne matury, które sprawdzą wiedzę i umiejętności Uczestnika z zagadnień gimnazjalnych oraz klasy I i II liceum.

Uwaga! W przypadku nieobecności na egzaminie poziomującym Uczestnik zostanie zakwalifikowany do grupy stopnia rozszerzonego (patrz punkt 1. Grupy stopnia rozszerzonego).

Żadna grupa Kursu dla klas II nie realizuje całego materiału liceum. Kursy całościowe przygotowujące do matury prowadzone są wyłącznie w klasie III.

Dane w tabeli dotyczą całego kursu

Kurs dla klas II Rozszerzony z biologii i chemii

Charakterystyka

Wykłady, ćwiczenia, sprawdziany i matury z biologii i chemii dla klas II zainteresowanych ugruntowaniem wiedzy i umiejętności z zakresu matury rozszerzonej przed przystąpieniem w klasie III do rocznego kursu maturalnego z wybranych przedmiotów – kurs realizowany według dwóch możliwych programów rozszerzonych w zależności od poziomu zaawansowania zbadanego na egzaminie poziomującym

Wykłady teoretyczne z nauczycielem

30 jednostek* z biologii

30 jednostek* z chemii

Ćwiczenia maturalne omawiane z nauczycielem

Suma jednostek z Wykładowcą

60 jednostek*

Próbne egzaminy maturalne (h)

(2x3h z biologii i 2x3h z chemii) = 12h

Próbne egzaminy wiedzy (h)

(4x2h z biologii i 4x2h z chemii) = 16h

Praca własna w domu (h)

Minimum 30h

Analiza toków rozumowania (rozwinięcie zajęć wykładowych i egzaminów maturalnych)

Minimum

200 ćwiczeń

Suma jednostek/godzin na Kurs dla klas II

(minimum)

88 + 30h

Przedmioty

Biologia Chemia

Zajęcia fakultatywne po spełnieniu dodatkowych warunków

Konkurs Ambasador Zdrowia

Warsztaty z dr n. med. Jarosławem Sikorą


* Jednostka zajęć z Wykładowcą trwa 50 minut. Każda przerwa między wykładami trwa 10 minut. Dla kursu dla klas II jednego dnia odbywają się cztery jednostki wykładowo-ćwiczeniowe.

Zobacz również Zajęcia przedmedyczne, konkurs Ambasador Zdrowia i konkurs High Flyer

Kursy dla klas III zobacz Kursy maturalne