Zapisz się na kurs!

High Flyer

High Flyer jest inicjatywą Fundacji LifeSkills* i Kursu Sikory. Celem konkursu i stojącego za tym zespołu ekspertów, jest odnalezienie wyjątkowych licealistów, odznaczających się szczególną przenikliwością w codziennym myśleniu i podejściu do zadań naukowych, dużą wyobraźnią, zdolnością kalkulacji ryzyka w odniesieniu do powierzonych projektów, a także przedsiębiorczością wobec własnego rozwoju i dostrzegania szans na co dzień.

* Fundacja LifeSkills
Założona przez  Roberta Kroola i Jarosława Sikorę – to tu świat medycyny spotkał się na gruncie edukacji ze światem rozwoju zawodowego. Fundacja organizuje praktyczne kursy dla młodzieży (uwzględniające polskie realia i brytyjskie 300 lat doświadczeń w tym zakresie) przygotowujące do kompetencji przyszłości: Insight Strategy i Educational Concierge. Programy Fundacji są adresowane do licealistów oraz studentów, dla których określenie swojej ścieżki zawodowej wydaje się zbyt niepewne, zbyt marzycielskie, albo aspiracje ich środowiska wydają się im samym - zbyt agresywne… www.lifeskills.pl

Laureaci VIII edycji konkursu High Flyer 2018/2019 --> Jakub Marzec i Wiktoria Wróblewska

Nagrodą w konkursie była zniżka w opłacie za kolejny rok nauki na Kursie Sikory w wysokości od 10 do 15% w zależności od zaprezentowanych lotów.
Gratulujemy serdecznie pokonania wszystkich etapów konkursu i zaprezentowania wyjątkowo wysokiego poziomu podczas obrony swoich prac!

IX edycja konkursu High Flyer 2019/2020

Konkurs dla ludzi z talentem i zaangażowaniem - najambitniejszych uczestników klas I i II Kursu Sikory.

Laureatami konkursu „High Flyer dla klas I i II” będą osoby, które spełnią jednocześnie trzy poniższe warunki:

Warunek 1 – zajęcie od 1 do 30 miejsca w rankingu najlepszych Kursantów ustalonego na dzień 10.02.2020. Pozycja w rankingu zostanie wyznaczona na podstawie średniego wyniku z przeprowadzonych do dnia 10.02.2020 stacjonarnych egzaminów wiedzy (uwzględniane będą tylko te osoby, których frekwencja na egzaminach wyniesie minimum 75%). Osoby, które znajdą się w rankingu w pierwszej trzydziestce, zostaną o tym fakcie powiadomione dnia 10.02.2020 drogą e-mail w zakładce "Moja Poczta" na stronie irk.kurssikory.pl. Brak wiadomości od organizatorów konkursu oznaczał będzie brak spełnienia Warunku 1 konkursu.

Warunek 2 – złożenie do dnia 22.03.2020 oryginalnej pracy na jeden z tematów ogłoszonych przez organizatorów pod koniec stycznia 2020. Z każdego tematu podanego przez organizatorów wybrane zostaną maksymalnie trzy prace. Prace należy składać w formie wydrukowanej u Opiekunki grupy najpóźniej do dnia 22 marca 2020.

Warunek 3 – uzyskanie najwyższej liczby punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej napisanej pracy.

Korzyści dla Laureatów konkursu High Flyer:

1. wsparcie kariery zawodowej przez Organizatorów inicjatywy High Flyer
2. zniżka na Kurs Sikory edycji 2020/2021

Tematy 2018/2019 (warunek 2 - patrz wyżej)

1. Wyzwanie czy powołanie - po co właściwie idę na medycynę?
2. Pięć lekcji, które w szkole nigdy się nie odbyły, a które bardzo chciał(a)bym - stwórz tytuły i konspekt.
3. Wędrówka bohatera, czyli co chcę przeżyć w moim życiu?
4. Idealna szkoła - czy istnieje - rozważania o tym, jak powinna wyglądać edukacja w XXI wieku...
5. „Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka”. Czy zgadzasz się ze słowami Zofii Nałkowskiej?

Zalecenia

1. Samodzielność i własne przemyślenia (a nie Dr Google’a).
2. Im większe zaangażowanie, tym lepiej.
3. Kreatywność i pobudzenie wyobraźni czytelników to istotny walor.
4. Im większa bibliografia, tym lepiej.

High Flyer - Informacje dla sponsorów

Każdego roku Kurs Sikory kończy ponad tysiąc abiturientów, wśród których odnaleźć można ludzi z talentem, pasją i zaangażowaniem. To oni, w niedługim czasie, kształtować będą otaczającą nas rzeczywistość, zasilając szeregi największych, międzynarodowych korporacji.

Program High Flyer ma ambicje stać się platformą promującą ponadprzeciętne jednostki; ludzi stojących u progu niezwykłej kariery zawodowej. Poszukujemy partnerów chcących przyłączyć się do naszej inicjatywy:

•sponsorów Programu HF (organizacji projektu, Gali Laureatów, itp.),
•sponsorów nagród dla Laureatów,
•sponsorów stypendiów akademickich i/lub naukowych dla Laureatów,
•organizatorów praktyk zawodowych dla Laureatów.

Udział sponsorów w projekcie będzie wiązał się z uzgodnioną kampania reklamowo-promocyjną Firm sponsorujących. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 600 223 444.