Zapisz się na kurs!

Matura rozszerzona WOS - kursy przygotowawcze

Kurs Sikory jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Miastem, w którym prowadzi on zajęcia do matury z wiedzy o społeczeństwie jest Warszawa. Kurs zajmuje się rozwijaniem u Uczestników kompetencji najwyżej punktowanych na egzaminie maturalnym. Kursy przygotowawcze do matury za główny cel przyjmują sobie budowę solidnych fundamentów dla rozwoju intelektualnego Kursantów – szczególnie w kontekście studiów wyższych. Kurs Sikory (Warszawa) adresujemy do trzecioklasistów, których celem jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku na maturze z WOS-u, umożliwiającego dostanie się na najbardziej oblegane kierunki uczelni wyższych w kraju, na które jednym z wymaganych przedmiotów maturalnych jest WOS.
Każdemu Uczestnikowi kursów maturalnych z wiedzy o społeczeństwie zapewniamy realizację zajęć według autorskiego programu budowy i rozwoju umiejętności maturalnych. Program nauczania jest dostosowany do wymogów maturalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kurs Sikory to rozbudowany system zajęć stacjonarnych oraz zorganizowana praca samodzielna w domu. Dużą wagę przywiązujemy do systematyczności nauki. Każdemu uczestnikowi kursu maturalnego z WOS-u gwarantujemy stały dostęp do internetowego systemu statystyk i postępów.

Matura rozszerzona WOS - zadania

Kurs Sikory przygotowuje do egzaminów maturalnych, łącząc tradycyjne nauczanie oraz innowacyjny e-learning. Już od 2004 roku wykorzystuje autorskie materiały dydaktyczne zawierające liczne zadania maturalne (matura rozszerzona WOS), które pozwalają na efektywne ćwiczenie umiejętności maturalnych. Nasze kursy przygotowawcze szczycą się największą liczbą próbnych egzaminów maturalnych, a także innych typów sprawdzianów, zawierających wszelkiego typu zadania. Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy kilka tysięcy próbnych egzaminów.
W ostatnich latach wiele zadań maturalnych rozwiązywanych podczas zajęć i na próbnych egzaminach Kursu Sikory było bardzo zbliżonych do występujących na maturze CKE.

Repetytorium maturalne wiedza o społeczeństwie

W trakcie zajęć Kursanci korzystają z kompendiów maturalnych, stanowiących wraz z kluczami prawidłowych rozwiązań i tokami rozumowania (udostępnianymi w sieci internetowej) swego rodzaju repetytorium maturalne.
Matura z WOS obejmuje wszystkie zagadnienia z założeń CKE, jednak spora część pytań odwołuje się do wiedzy potocznej - wiadomości telewizyjnych, prasowych, medialnych. Pojawiają się także teksty źródłowe.
Tylko systematyczna nauka daje szansę uzyskania dobrego wyniku na rozszerzonej maturze z WOS-u - przy regularnym uczeniu się, wielokrotnym powtarzaniu wszystkich zagadnień, a także szlifowaniu swojej umiejętności redagowania dłuższej i krótszej wypowiedzi pisemnej można uzyskać pewność posługiwania się wiedzą w celu wyciągania prawidłowych wniosków i stawiania trafnych tez.