Zapisz się na kurs!

Tags: lockdown

Regulacje na wypadek lockdown dla edycji 2020/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zapisami Statutu Kursu Sikory 2020/2021 znajdującym się na stronie http://www.kurssikory.pl/statut.

Dodatkowo przygotowaliśmy regulacje przewidziane na wypadek wprowadzenia ewentualnego lockdown’u.

Na wypadek, gdyby sytuacja epidemiologiczna w Polsce spowodowała, że władze naszego kraju podejmą decyzję o zawieszeniu zajęć edukacyjnych, postanowiliśmy z góry przedstawić propozycję rozwiązań przygotowanych przez Kurs Sikory na tę okoliczność:

  1. W sytuacji, gdy w Polsce zostanie wprowadzony stan epidemii, który skutkować będzie zawieszeniem możliwości prowadzenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych, Kurs Sikory zobowiązuje się, że zajęcia wykładowo-ćwiczeniowe opisane w punktach 5. i 6. Statutu Kursu Sikory zostaną odpracowane w terminie późniejszym. Jeżeli nie będzie to możliwe, zajęcia mogą zostać przeprowadzone w zmodyfikowanej formule podczas całego okresu obowiązywania ograniczeń.
  2. W takiej sytuacji egzaminy wiedzy i matury zostaną przeprowadzone on-line.
  3. W ewentualnym stanie epidemii zajęcia ćwiczeniowe w obrębie grup zostaną przeprowadzone w czasie rzeczywistym wg zaplanowanego grafika w systemie irk.kurssikory.pl w formie konsultacji on-line z Nauczycielami.
  4. Materiały przygotowujące do zajęć on-line zostaną udostępnione w formie elektronicznej.
  5. W sytuacji, gdy w trakcie edycji kursu 2020/2021 zajdzie potrzeba przeprowadzenia zajęć w zmodyfikowanej formule opisanej powyżej, Kurs Sikory zobowiązuje się do dokonania częściowego zwrotu kwoty za zajęcia przeprowadzone w zmodyfikowanej formule wszystkim Uczestnikom kursu, którzy ukończą go w całości, według poniższych zasad. Zwroty wypłacone zostaną tylko Absolwentom kursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia danej edycji kursu.
  • gdy 1/4 zajęć zostanie przeprowadzonych w zmodyfikowanej formule, uczestnik otrzyma na konto bankowe, z którego pierwotnie zostanie uiszczona wpłata, zwrot w wysokości 10%,
  • gdy 1/3 zajęć zostanie przeprowadzonych w zmodyfikowanej formule – uczestnik otrzyma na konto bankowe, z którego pierwotnie zostanie uiszczona wpłata, zwrot w wysokości 15%,
  • gdy 1/2 zajęć zostanie przeprowadzonych w zmodyfikowanej formule – uczestnik otrzyma na konto bankowe, z którego pierwotnie zostanie uiszczona wpłata, zwrot w wysokości 25%.

Ponadto przypominamy, że na każdym etapie trwania Kursu Sikory 2020/2021 jest możliwe złożenie rezygnacji w systemie irk.kurssikory.pl – z zachowaniem 12-tygodniowego okresu wypowiedzenia, zgodnie z zapisami punktu 19. i 20. Statutu Kursu Sikory.

Prosimy o zapoznanie się z naszą propozycją. W przypadku braku Państwa akceptacji powyższych warunków prosimy o złożenie rezygnacji z Kursu Sikory za pośrednictwem funkcji "Jeśli chciałbyś zrezygnować z któregoś z kursów, kliknij" w systemie irk.kurssikory.pl (zakładka Zapisy > Moje zapisy) do 31 sierpnia br.

Jednocześnie przypominamy o naszej gwarancji satysfakcji opisanej w punkcie 14. Statutu Kursu Sikory, zgodnie z którą przed podjęciem ostatecznej decyzji o przystąpieniu do kursu można uczestniczyć w jednych zajęciach. Jeżeli po pierwszych zajęciach wykładowo-ćwiczeniowych Uczestnik uzna, że zajęcia nie spełniają jego oczekiwań, to po zgłoszeniu rezygnacji, otrzymuje zwrot 100% wpłaty. Ewentualną rezygnację przyjmujemy w terminie do trzech dni po odbyciu pierwszych zajęć wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej irk.kurssikory.pl poprzez wypełnienie formularza w zakładce Zapisy > Moje zapisy.

W razie wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem, Organizatorzy Kursu Sikory