Zapisz się na kurs!

Dwa miesiące wakacji upłynęły mi niespodziewanie szybko, kiedy nastał czas powrotu do szkoły. Już od momentu przekroczenia progu placówki edukacyjnej można było usłyszeć głosy uczniów, którzy żartobliwym tonem wykrzykiwali dobrze wszystkim wokół znane słowo: „matura”. Wiedzieliśmy oczywiście jak będzie wyglądał sam arkusz egzaminacyjny oraz podstawowe procedury, ale nikt nie spodziewał się jak wiele wysiłku i poświęcenia będą wymagać już same przygotowania. Ja, znając liczne opinie moich starszych kolegów, a zarazem starając się zachować przezorność, już w maju zapisałam się na Kurs Sikory mając nadzieję, iż pomoże mi on usystematyzować moją wiedzę.

Wrzesień, jako pierwszy miesiąc roku szkolnego, upłynął na zapoznawaniu się z procedurami maturalnymi oraz na wyborze dodatkowych przedmiotów maturalnych. Była to dla mnie bardzo trudna decyzja, ponieważ od niej zależało, na jakie kierunki studiów będę mogła aplikować po ukończeniu szkoły średniej. Równocześnie rozpoczęły się pierwsze zajęcia na Kursie Sikory, które okazały się dla mnie bardzo pomocne, ponieważ dzięki nim mogłam regularnie powtarzać materiał i ćwiczyć zadania maturalne aż do wiosny.

Duże znaczenie miała również praca indywidualna. Mimo codziennych zajęć szkolnych, starałam się każdego dnia poświęcić czas na powtarzanie kolejnych zagadnień w domu. Wielokrotne zmęczenie po zajęciach lekcyjnych nie skłaniało mnie do rezygnacji z czytania licznych repetytoriów czy też rozwiązywania arkuszy maturalnych z ubiegłych lat, ponieważ każda przerwa w nauce była tylko zbędnym czynnikiem rozpraszającym moją uwagę.

Przebywając w szkole, wielokrotnie rozwiązywałam próbne egzaminy maturalne. Dzięki nim mogłam zapoznać się w sposób praktyczny jak będzie wyglądał egzamin w maju. Odbywały się one jednak nie wystarczająco często, aby stanowić mobilizację do wielokrotnego powtarzania całości materiału. Dzięki Kursom Sikory miałam możliwość bardzo często pisać matury, które umożliwiły mi systematyczne sprawdzanie moich praktycznych postępów w nauce.

Przygotowania do egzaminu dojrzałości są dla każdego młodego człowieka bardzo trudnym okresem w życiu. Należy włożyć wiele wysiłku i pracy oraz wykazać się zaangażowaniem, aby osiągnąć swój zamierzony cel – indeks na wymarzonej uczelni. Nie jest to jednak niemożliwe zadanie, jeżeli materiał powtarza się często oraz wykonuje liczne ćwiczenia dotyczące interesującego nas zagadnienia. Najważniejsza jest przede wszystkim samodzielna praca i determinacja, które mogą zostać wynagrodzone nam miejscem na wybranym uprzednio kierunku.