Zapisz się na kurs!

Moja znajomość z Kursem Sikory rozpoczęła się jeszcze w drugiej klasie liceum. Już wtedy szukałam najlepszego kursu, który umożliwiłby mi opanowanie materiału do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym w niewiele ponad rok. Miałam sporo wątpliwości co do tego, czy mój cel jest możliwy do zrealizowania, ponieważ chodziłam do klasy o profilu humanistycznym. Moim marzeniem było podjęcie studiów związanych z ekonomią. Mimo wielu przeciwności i głosów odradzających mi podjęcie takiej decyzji, zdecydowałam się na odważny krok. Znajome osoby, które były absolwentami Kursu Sikory zachęciły mnie do zapisania się na te zajęcia. Zostałam zapewniona, że Kurs kompleksowo przygotuje mnie do matury pod każdym kątem, o ile ja mocno się w to zaangażuję.

Pierwsze tygodnie na Kursie wspominam jako czas, w którym towarzyszyła mi duża chęć i motywacja do pracy, ale i jednocześnie spora doza niepewności i wątpliwości, czy podołam wyzwaniu. Miałam świadomość, że Kurs Sikory przygotowuje do matury wysokich lotów, a osoby, które nie będą wkładały w swoje przygotowania dużo pracy będą musiały opuścić kurs po jednej z kwalifikacji. Pamiętam pierwsze zajęcia z wykładowcą, które zrobiły na mnie duże wrażenie. Nigdy wcześniej nie widziałam, aby ktoś tłumaczył zadania z matematyki w tak przejrzysty i zrozumiały sposób. Bardzo podobało mi się to, że pani wykładowczyni wielokrotnie podkreślała, że każdy z kursantów ma szanse na sukces maturalny, jeśli włoży w to wiele swojej pracy. Było to bardzo motywujące, ponieważ uświadamiało mi, że wynik matury zależy tylko ode mnie.

W moich wspomnieniach nie mogłabym pominąć internetowego systemu przygotowań, który stale mi w owym czasie towarzyszył. Przed każdymi zajęciami należało wykonać zestaw zadań, aby móc zrozumieć zagadnienia omawiane następnie na wykładzie. Na początku zadania przeznaczone do rozwiązywania przez Internet były dla mnie trudne. Miałam problemy ze robieniem zadań dotyczących zagadnień, których jeszcze nie znałam. Mimo to po pewnym czasie zaczęłam radzić sobie coraz lepiej, a co najważniejsze nauczyłam się samodzielnie pracować nad nowym materiałem. Uważam, że dzięki uczestnictwu w Kursie Sikory rozwinęłam swoją umiejętność samodzielnej nauki. Dobrze pamiętam regularnie odbywające się próbne matury, które na początku nie przynosiły zbyt satysfakcjonujących wyników. Zadania na tych maturach były o wiele bardziej wymagające niż te oryginalne z ubiegłych lat. Mój wynik z pierwszej matury próbnej był bardzo niski. Wraz z upływem czasu wynik stawał się coraz wyższy, a wreszcie na prawdziwej maturze stał się bardzo satysfakcjonujący. Warto dodać, że każda sprawdzona matura była opatrzona wieloma komentarzami i wskazówkami. Już sama analiza matury była pouczająca. Bardzo miło wspominam odbywające się raz na jakiś czas zajęcia na temat strategii rozwiązywania zadań maturalnych. Zwracano nam wtedy uwagę na pewne istotne kwestie, o których należy pamiętać podczas pisania matury oraz motywowano do działania. Wielokrotnie na Kursie Sikory czułam się zmotywowana do nauki przez wykładowcę na zajęciach lub przez organizatorów drogą e-mailową. Pamiętam tę miłą chwilę, kiedy miały miejsce ostatnie zajęcia na Kursie Sikory, do matury pozostało więcej niż miesiąc, a ja miałam świadomość, że omówiłam już wszystkie potrzebne zagadnienia. Mogłam wtedy ze spokojem i bez paniki przystąpić do szlifowania zdobytych już umiejętności maturalnych. Dzięki licznym maturom próbnym pisanym na Kursie, napisanie prawdziwej matury było o wiele mniej stresujące. Byłam już dobrze oswojona z formą egzaminu maturalnego i potrafiłam dobrze rozplanować czas.

Czas spędzony na Kursie Sikory był czasem bardzo owocnym. Dzięki Kursowi w jeden rok szkolny przygotowałam się do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym, zaczynając praktycznie od zera. Dzięki tej ciężkiej pracy dostałam się na moje wymarzone studia. Atmosfera na zajęciach sprzyjała pracy oraz podnosiła motywację do nauki. Mam świadomość, że skuteczość Kursu pozostawała w ścisłym związku z moim własnym zaangażowaniem. Czas przygotowań do matury na Kursie Sikory pozostanie w mojej pamięci jako czas pełen wyzwań i wysiłku. Wszystkie te trudności były jednak przeplatane przyjazną i motywującą do nauki atmosferą.