Zapisz się na kurs!

Tags: kursy maturalne, kursy dla klas II, matura, egzamin dojrzałości

Zapisy na kursy maturalne Sikory

Zapisy na Kurs Sikory edycji 2022/2023 w systemie irk.kurssikory.pl zostaną otwarte w drugiej połowie stycznia 2022 roku.

Zapisy na Kurs Sikory edycji 2021/2022 w systemie irk.kurssikory.pl są zamknięte. Uwaga! W sprawie możliwości dołączenia do kursu w razie ewentualnego pojawienia się wolnych miejsc prosimy o wiadomość e-mail z poziomu zakładki "Moja Poczta" po zalogowaniu na stronie irk.kurssikory.pl.

Zapisy na Kurs Sikory prowadzimy wyłącznie poprzez stronę irk.kurssikory.pl. W pierwszej kolejności należy się na niej zarejestrować, a następnie po zalogowaniu na swoje konto dokonać deklaracji zapisu w zakładce "Zapisy" > "Moje zapisy".

Ostatecznym potwierdzeniem zapisu do danej grupy zajęciowej jest wniesienie opłaty za kurs. Kursanci są przypisywani do poszczególnych grup według terminu dokonania opłaty za kurs, dlatego wszystkim osobom zdecydowanym sugerujemy dokonanie tego potwierdzenia jak najszybciej. Na Kursie Sikory obowiązuje limit miejsc.

PRZED WNIESIENIEM OPŁATY ZA KURS KONIECZNIE PRZECZYTAJ STATUT KURSU SIKORY 2021/2022 ORAZ REGULACJE NA WYPADEK LOCKDOWN
Akceptacja postanowień Statutu wymagana jest jako warunek ukończenia zapisu na kurs. Regulacje na wypadek lockdown dostępne są Tutaj.

CENNIKI KURSÓW SIKORY 2021/2022

Załącznik Nr 1 (kursy maturalne dla klas III po gimnazjum)
Załącznik Nr 2 (kursy medyczne dla klas III po podstawówce)

Konto Kursu Sikory dla kursów maturalnych dla klas III po gimnazjum (poziom 3)

Kurs Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa
65 2130 0004 2001 0233 2922 0001

Konto Fundacji Edukacyjnej Sikory dla Kursu medycznego dla klas III po podstawówce

Fundacja Edukacyjna Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa
17 1750 0012 0000 0000 3153 6243

AKREDYTACJA   GWARANCJE   REKOMENDACJE   SKUTECZNOŚĆ   OPINIE

Kursy przygotowawcze do matury – Warszawa

Kurs Sikory jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego w Warszawie. Kurs zajmuje się rozwijaniem kompetencji najwyżej punktowanych na egzaminie maturalnym. Głównym celem Kursu Sikory jest budowa solidnych fundamentów dla rozwoju intelektualnego Kursantów – szczególnie w kontekście studiów wyższych na uczelniach w Warszawie, jak i w całym kraju.
Kurs Sikory adresujemy do trzecioklasistów (Maturzystów), których celem jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku na maturze z biologii, chemii, fizyki, matematyki i geografii, umożliwiającego dostanie się na najbardziej oblegane kierunki uczelni wyższych. Organizujemy również kursy medyczne przeznaczone dla uczniów klas III liceum (po podstawówce) – przyszłych studentów kierunków medycznych i im pokrewnych.
Założycielem Kursu Sikory jest Jarosław Sikora – doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych drugiego stopnia, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, którą ukończył w ramach indywidualnego toku studiów przedterminowo w 1992 roku.
W marcu 2011 roku Kurs Sikory – jako pierwsza placówka na Mazowszu – uzyskał akredytację Kuratora Oświaty. Dla naszych klientów akredytacja udzielona przez państwową jednostkę nadzorującą stanowi gwarancję najwyższej jakości prowadzonej edukacji.

Kursy na studia medyczne

W roku 1990 Jarosław Sikora będąc vice-przewodniczącym Samorządu Studenckiego Akademii Medycznej reaktywował Kurs Przygotowawczy na Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 1990-1993 pełnił funkcję kierownika organizacyjnego kursu Akademii Medycznej. Po ukończeniu studiów założył własną firmę – Kurs Sikory, której celem od początku działalności było przygotowanie do egzaminu na Akademię Medyczną. W następnych latach oferta została poszerzona o przygotowanie do egzaminów wstępnych na UW, SGH, PW, SGGW oraz UKSW. Po reformie edukacji znoszącej egzaminy wstępne na studia, Kurs Sikory jako pierwszy wyspecjalizował się w przygotowaniach do egzaminu maturalnego na najwyższym poziomie.

Kurs maturalny

Kurs Sikory to rozbudowany system zajęć stacjonarnych oraz zorganizowana praca samodzielna w domu. Zajęcia kursów maturalnych z wybitnymi Wykładowcami odbywają się w Warszawie. Dużą wagę przywiązujemy do systematyczności nauki. Każdemu uczestnikowi kursu gwarantujemy stały dostęp do rozbudowanego internetowego systemu statystyk i postępów.
Przygotowania do matury w roku szkolnym 2021/2022 będą 28-tą już edycją naszego kursu maturalnego. Spośród uczestników 27-tej edycji kursu, którzy szkolili swoje umiejętności na kursach maturalnych z biologii, chemii, fizyki i matematyki 68% zadeklarowało, iż wybiera się na Warszawski Uniwersytet Medyczny, 14% na Politechnikę Warszawską, 10% na Uniwersytet Warszawski, 5% na SGGW, a 3% na SGH. Kurs Sikory ukończyło już ponad 17000 Absolwentów, znacząco poprawiając swoje wyniki w nauce.

Zadania maturalne

Kurs Sikory przygotowuje do egzaminów maturalnych, łącząc tradycyjne nauczanie oraz innowacyjny e-learning. Już od 2004 roku wykorzystuje autorskie materiały dydaktyczne zawierające liczne zadania maturalne, które pozwalają na efektywne ćwiczenie umiejętności maturalnych. Nasz kurs maturalny szczyci się największą liczbą próbnych egzaminów maturalnych, a także innych typów sprawdzianów. Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy kilka tysięcy próbnych egzaminów.
Zakres przedstawionych treści na Kursie Sikory jest zgodny z wymogami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W ostatnich latach wiele zadań maturalnych rozwiązywanych podczas zajęć i na próbnych egzaminach Kursu Sikory było bardzo zbliżonych do występujących na maturze CKE.