Zapisz się na kurs!

Przygotowanie do matury z historii rozszerzonej 2019/2020

Aby dobrze zapoznać się z naszą ofertą polecamy odwiedzenie poniższych stron:

Charakterystyka kursu maturalnego z historii rozszerzonej

Zapisy na kurs maturalny z historii rozszerzonej

Akceptacja Statutu Kursu Sikory jako warunek przyjęcia na kurs

Akredytacja kursu maturalnego z historii

Wykładowcy kursu maturalnego z historii

Matura rozszerzona historia - kursy przygotowawcze

Kurs Sikory jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Miastem, w którym prowadzi on zajęcia do matury z historii jest Warszawa. Kurs zajmuje się rozwijaniem u Uczestników kompetencji najwyżej punktowanych na egzaminie maturalnym. Kursy przygotowawcze do matury za główny cel przyjmują sobie budowę solidnych fundamentów dla rozwoju intelektualnego Kursantów – szczególnie w kontekście studiów wyższych. Kurs Sikory (Warszawa) adresujemy do trzecioklasistów, których celem jest osiągnięcie jak najwyższego wyniku na maturze z historii, umożliwiającego dostanie się na najbardziej oblegane kierunki uczelni wyższych w kraju, na które jednym z wymaganych przedmiotów maturalnych jest historia.
Każdemu Uczestnikowi kursów maturalnych z historii zapewniamy realizację zajęć według autorskiego programu budowy i rozwoju umiejętności maturalnych. Program nauczania jest dostosowany do wymogów maturalnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kurs Sikory to rozbudowany system zajęć stacjonarnych oraz zorganizowana praca samodzielna w domu. Dużą wagę przywiązujemy do systematyczności nauki. Każdemu uczestnikowi kursu maturalnego z historii gwarantujemy stały dostęp do internetowego systemu statystyk i postępów.

Matura rozszerzona historia - zadania

Kurs Sikory przygotowuje do egzaminów maturalnych, łącząc tradycyjne nauczanie oraz innowacyjny e-learning. Już od 2004 roku wykorzystuje autorskie materiały dydaktyczne zawierające liczne zadania maturalne (matura rozszerzona historia), które pozwalają na efektywne ćwiczenie umiejętności maturalnych. Nasze kursy przygotowawcze szczycą się największą liczbą próbnych egzaminów maturalnych, a także innych typów sprawdzianów, zawierających wszelkiego typu zadania. Na przestrzeni lat przeprowadziliśmy kilka tysięcy próbnych egzaminów.
W ostatnich latach wiele zadań maturalnych rozwiązywanych podczas zajęć i na próbnych egzaminach Kursu Sikory było bardzo zbliżonych do występujących na maturze CKE.

Repetytorium maturalne historia

W trakcie zajęć Kursanci korzystają z kompendiów maturalnych, stanowiących wraz z kluczami prawidłowych rozwiązań i tokami rozumowania (udostępnianymi w sieci internetowej) swego rodzaju repetytorium maturalne.
Na maturze z historii wszystkie zadania opierają się o zastosowanie różnego rodzaju materiałów źródłowych. Do ich rozwiązania niezbędna jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, kojarzenia faktów, kojarzenia i synchronizacji wydarzeń z osobami, położeniem geograficznym, wnioskowania z tekstu źródła, korelowania informacji z różnych źródeł, identyfikacji postaci, określania wymowy ideowej źródła ikonograficznego, wiązania elementów ikonograficznych z wiedzą teoretyczną, interpretacji źródeł ikonograficznych z różnych epok, określania chronologii źródeł na podstawie ich treści, analizy źródeł statystycznych, a także myślenia przyczynowo-skutkowego. Należy też pamiętać o dużej wadze, jaką przykłada się do umiejętności pisania wypracowań.
Tylko systematyczna nauka daje szansę uzyskania dobrego wyniku na rozszerzonej maturze z historii - przy regularnym uczeniu się, wielokrotnym powtarzaniu wszystkich zagadnień, a także szlifowaniu swojej umiejętności redagowania dłuższej i krótszej wypowiedzi pisemnej można uzyskać pewność posługiwania się wiedzą w celu wyciągania prawidłowych wniosków i stawiania trafnych tez.