Zapisz się na kurs!

Tablice maturalne

Tablice matematyczne, chemiczne, biologiczne i fizyczne

Tablice biologiczno-chemiczno-fizyczne – karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki
Tablice chemiczne – karta wzorów i stałych chemicznych
Tablice matematyczne – karta wzorów matematycznych

Powyższe tablice wzorów to oficjalne dokumenty używane na każdym egzaminie maturalnym CKE z biologii, chemii, fizyki i matematyki.

Z tablic tych korzystają również wszyscy Uczestnicy kursów maturalnych Sikory z biologii, chemii, fizyki i matematyki, przygotowujący się do Matury Wysokich Lotów.